Thực trạng liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học

Thực trạng liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học

Nguyễn Ngọc Ánh* anhnn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Ngọc Dương duongpn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hoàng Giang giangnh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Đức Ca cand@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thị Minh Anh anhhtm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Lệ Hằng hangnl@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Hiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hương Trà nthtra@cea.udn.vn Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày các khái niệm về liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông trong giáo dục đại học, các điểm tương đồng và khác biệt giữa hai phân hệ này trong các văn bản pháp lí hiện hành. Nghiên cứu đã tìm hiểu hoạt động đào tạo liên thông của 224 cơ sở giáo dục đại học qua khảo sát các thông tin cung cấp trên các trang thông tin điện tử và khảo sát trực tuyến về thực trạng hoạt động đào tạo liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học của 50 cơ sở giáo dục đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của đào tạo liên thông, nhu cầu tuyển sinh đào tạo liên thông đang tăng dần và hình thức đào tạo liên thông vừa học vừa làm được người học quan tâm. Tuy nhiên, một trong các khó khăn, bất cập khi triển khai đào tạo liên thông là việc xác định và công nhận giá trị chuyển đổi hoặc kết quả học tập được miễn trừ của người có nguyện vọng tham gia đào tạo liên thông. Bài viết đề xuất cần có nghiên cứu sâu hơn nhằm đánh giá tác động của chính sách liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên giáo dục đại học trong thực tiễn làm cơ sở đề xuất xây dựng chính sách phù hợp, đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của mọi người và thỏa mãn các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
Từ khóa: 
liên thông
Đào tạo liên thông
giáo dục nghề nghiệp
giáo dục đại học
xây dựng chính sách.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số