Hướng dẫn thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

Hướng dẫn thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

Đặng Thị Phương phuongdt@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy và học có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong giảng dạy Lịch sử ở trường phổ thông. Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung như: 1/ Vai trò, ý nghĩa của trò chơi học tập trong dạy học Lịch sử; 2/ Một số nguyên tắc khi thiết kế và tổ chức trò chơi; 3/ Khái quát một số trò chơi trong dạy học Lịch sử; 4/ Minh họa một số trò chơi trong dạy học Lịch sử. Bài viết là kênh tham khảo cho giáo viên khi xây dựng hệ thống trò chơi trong quá trình giảng dạy với nhiều hình thức khác nhau như bài học trên lớp, kiểm tra bài cũ, bài tập về nhà, bài học ngoại khóa... nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học mà chơi, chơi mà học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông.
Từ khóa: 
Hướng dẫn thiết kế và tổ chức trò chơi
thiết kế trò chơi
tổ chức trò chơi
trò chơi lịch sử
trò chơi ở trường phổ thông.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2007), Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] Phan Ngọc Liên (Chủ biên), (2002), Phương pháp dạ

[4] Đặng Thị Phương, (2013), Thiết kế và tổ chức trò chơi ô chữ trong giảng dạy Lịch sử bằng phần mềm Violet, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt.

[5] Nguyễn Thị Côi (Chủ biên), (1999), Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Trần Đình Ba, (2009), Chơi ô chữ môn Lịch sử lớp 6, NXB Trẻ.

[7] Lưu Thu Thủy (Chủ biên), (2016), Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 5, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số