Thực trạng quản lí thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong trường tiểu học

Thực trạng quản lí thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong trường tiểu học

Pham Thi Thuy Hong * hongptt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hoang Thi Diep diepht@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Le Thi Phuong Thuy thuyltp@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Điểm khác biệt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 so với trước đây đó là chuyển từ dạy học định hướng sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Chương trình giáo dục được xây dựng theo hướng mở nhằm trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục tiểu học đã nỗ lực chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục trong đó yếu tố quản lí đóng vai trò quan trọng trong điều phối, chỉ đạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bài báo đã đưa ra thực trạng tổ chức triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục tiểu học hiện nay.
Từ khóa: 
Curriculum
General education curriculum 2018
primary education
management
management of primary schools.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số