Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hoà nhập: Yếu tố rào cản và phương hướng khắc phục

Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hoà nhập: Yếu tố rào cản và phương hướng khắc phục

Nguyễn Hồng Thuận thuannh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Được đi học là quyền của tất cả trẻ em Việt Nam và xã hội cần đáp ứng nhu cầu cơ bản và chính đáng đó. Trong thực tế, với một số ít trẻ em, đôi khi chưa nhận được sự chào đón của các nhà trường hoặc các em chưa thực sự được trải nghiệm cảm giác an toàn, thoải mái, tự tin khi tham gia các hoạt động ở trường học và được phát triển bản thân. Thống kê về giáo dục cho thấy, nhóm trẻ em thiệt thòi nói trên đang tập trung chủ yếu ở con em các hộ gia đình nghèo, học sinh là dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật - được gọi chung là “nhóm yếu thế”. Vấn đề đặt ra là liệu có đang tồn tại những “rào cản” khi các em tiếp cận với giáo dục hay không? Đồng thời, có những cản trở gì trong tiếp nhận sự quan tâm, bảo trợ để các em có thể hoà nhập trong môi trường thân thiện và an toàn? Bài viết phân tích và nhận diện vấn đề nêu trên, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục, tháo gỡ.
Từ khóa: 
Educational environment
safety
friendly
inclusion
barriers
solutions.
Tham khảo: 

[1] Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, (2020), Đánh giá nhanh về tác động của COVID-19 đến sinh kế vùng nông thôn Việt Nam.

[2] Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (ILSSA), UNESCO, IOM, ILO và Quỹ Dịch vụ Sức khỏe (HSF) (sắp phát hành), Lao động di cư trong nước tại Việt Nam: Bằng chứng từ Hà Nội và Bình Dương.

[3] UNITED Nation, (2020), Đánh giá nhanh về tác động xã hội và kinh tế của COVID-19 đối với trẻ em và gia đình.

[4] UNICEF, (2020), Đánh giá nhanh tình hình học trực tuyến/từ xa trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Luật Người khuyết tật.

[6] PLAN International Vietnam & MOET, (2019), Báo cáo đánh giá đầu kì và giữa kì dự án xây dựng mô hình trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường, Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số