Dạy học hàm số bậc nhất tích hợp giáo dục tài chính thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Excel

Dạy học hàm số bậc nhất tích hợp giáo dục tài chính thông qua sử dụng phần mềm Microsoft Excel

Nguyễn Thị Nga ngant@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Trọng Mạnh* phamtrongmanh88@gmail.com Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Chu Văn An 07 Đường số 1, Khu phố 1, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018 chú trọng tính ứng dụng, gắn kết toán học với thực tiễn. Giáo dục tài chính được thực hiện từ lớp 2 đến lớp 12 nhằm cung cấp cho học sinh những hiểu biết và năng lực tài chính cốt lõi. Bài viết phân tích rõ hai xu hướng tích hợp giáo dục tài chính trong dạy học hàm số bậc nhất với sự hỗ trợ của Microsoft Excel, từ đó đề xuất tình huống dạy học đáp ứng được yêu cầu cần đạt mà chương trình đề ra.
Từ khóa: 
Financial education
linear function
Microsoft Excel
integrated teaching.
Tham khảo: 

[1] OECD, (2014), OECD/INFE Progress Report On Financial Eduaction.

[2] OECD, (2013), Financial education for youth and in schools: OECD/INFE Policy Guidance, Challenges and Case

[3] Annie Bessot - Claude Comiti (Đại học Fourrier – Grenoble I) - Lê Thị Hoài Châu - Lê Văn Tiến (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh), (2009), Những yếu tố cơ bản của Didatic Toán, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[5] Đỗ Đức Thái, (2019), Tài liệu tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[6] Lê Văn Tiến, (2005), Phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết cùng số