Neurofeedback - Lịch sử hình thành và phát triển

Neurofeedback - Lịch sử hình thành và phát triển

Nguyễn Thị Lan Anh anhntl@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phản hồi thần kinh - Neurofeedback là một phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI, tác động lên sóng não để điều hòa hoạt động của thần kinh trung ương. Đây được coi là một trong những phương pháp đầy hứa hẹn mở ra con đường mới trong việc nghiên cứu các vấn đề rối loạn phát triển ở trẻ em như: Tăng động giảm chú ý - ADHD, giảm chú ý - ADD, Tự kỉ - ASD, khuyết tật trí tuệ - ID, khuyết tật học tập - LD, động kinh và các vấn đề rối loạn với tâm thần kinh. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra hiệu quả của đánh giá, can thiệp dựa trên chứng cứ, hình ảnh bằng điện não đồ (EEG). “Neuro Feedback - Lịch sử hình thành và phát triển” minh chứng sự ra đời và việc sử dụng hiệu quả phương pháp Phản hồi thần kinh - Neurofeedback trong đánh giá, can thiệp rối loạn phát triển trên thế giới và ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Phản hồi thần kinh
Rối loạn phát triển
ADHD
ASD
LD
Tham khảo: 

[1] Wyrwicka, W., & Sterman, M. B, (1968), Instrumental conditioning of sensorimotor cortex EEG spindles in the waking cat, Physiology & Behavior, 3(5), p.703–707.

[2] Sterman, M. B., Howe, R. C., & Macdonald, L. R, (1970), Facilitation of spindle-burst sleep by conditioning of electroencephalographic activity while awake, Science,167, p.1146–1148.

[3] Sterman, M.B, (1976), Effects of brain surgery and EEG operant conditioning on seizure latency following monomethylhydrazine intoxication in the cat, Exp. Neurol., 50, p.757-765.

[4] Sterman, M.B., Goodman, S.J., and Kovalesky, R.A, (1978), Effects of sensorimotor EEG feedback training on seizure susceptibility in the rhesus monkey, Exp. Neurol, 62(3), 735-747.

[5] Lubar, J. F., & Bahler, W. W, (1976), Behavioral management of epileptic seizures following EEG biofeedback training of the sensorimotor rhythm, Biofeedback and Self-Regulation, 1, p.77-104.

[6] Egner T, Sterman MB, (2006), Neurofeedback treatment of epilepsy: from basic rationale to practical implication, Expert Rev Neurotherapeutics 6(2), p.247- 257, Neuroscience, 40 (3), 173-9.

[7] Lubar, J. F, (2003), Neurofeedback for the management of attention deficit/ hyperactivity disorders, In M. Schwartz & F. Andrasik (Eds.), Biofeedback: A practitioner’s guide, Guilford, Publishing Co., New York, (3rd Ed.), p.409-437.

[8] Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Xuân Tuấn Anh, (2019), Assessing a specific case of students with learning disabilities by neurofeedback method, Kỉ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ hai về Giáo dục học sinh rối loạn phát triển: Nâng cao chất lượng các mô hình giáo dục học sinh rối loạn phát triển.

[9] https://bvtt-tphcm.org.vn/phan-hoi-than-kinh-phuongphap-moi-dieu-tri-hie....

[10] https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/....

Tạp chí: 

Bài viết cùng số