Một số kĩ năng dạy học đọc, viết cho học sinh rối loạn học tập đặc thù

Một số kĩ năng dạy học đọc, viết cho học sinh rối loạn học tập đặc thù

Phạm Minh Mục mucpm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhiều nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, luôn có một bộ phận học sinh có rối loạn trong quá trình học đọc, viết và tính toán. Những khó khăn của học sinh này gặp phải không do nguyên nhân của các dạng khuyết tật như khuyết tật trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính hoặc do các ảnh hưởng của môi trường sống và học tập. Đây là những học sinh có “rối loạn học tập đặc thù”. Nguyên nhân những khó khăn của trẻ do: Quá trình tâm lí liên quan tới việc sử dụng ngôn ngữ, chấn thương não, suy giảm chức năng của não ở mức tối thiểu, hoặc sự “lệch pha” trong quá trình tiếp nhận và xử lí thông tin. Với những học sinh này, nếu không các sự hỗ trợ phù hợp các em sẽ luôn gặp nhiều khó khăn trong học tập, thậm chí có thể “tụt hậu” từ 6 tháng đến vài năm so các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, các nhà giáo dục cần phải hiểu những khó khăn gặp phải của trẻ và cần phải có các phương pháp, kĩ năng dạy học đặc thù mới có thể hỗ trợ học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Từ khóa: 
Rối loạn học tập đặc thù
kĩ năng dạy học đọc
viết đặc thù
Tham khảo: 

[1] Joan M. Harwell, (2001), Learning disabilities handbook, The centrer for Applied research in education 2001.

[2] Janette K. Klingner, Sharon Vaughn, and Alison Boardman, (2007), Teaching Reading Comprehension to Student with Learning difficulties, The Guilford Press.

[3] Nancy Mather & Sam Goldstein, (2001), Learning Disabilities and Challenging Behavior, Paul H. Brookes Publishing Co.

[4] Peter Westwood, (2004), Teaching and Learning Difficulties (Cross - curricular perspectives), Acer.

[5] Peter Westwood, (2004), Learning and Learning Difficulties, A handbook for teachers, Acer.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số