Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Phạm Thị Thu Hiền pthien@vnu.edu.vn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ngữ liệu có vai trò quan trọng đối với dạy học và kiểm tra đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Tuy nhiên, ngữ liệu trong sách giáo khoa rất hữu hạn, được coi là những “mẫu” ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá. Theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo viên cần có nhiều ngữ liệu để tổ chức dạy học sinh thực hành đọc, mở rộng phạm vi đọc và thiết kế công cụ đánh giá. Nhưng lâu nay, nhiều giáo viên chưa có thói quen và khả năng tự xây dựng hệ thống ngữ liệu riêng phục vụ cho công việc của cá nhân. Bài viết giúp giáo viên hiểu được đặc điểm, vai trò của ngữ liệu và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động trong dạy học cũng như đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: 
Texts
teaching
Assessment
reading comprehension
Philology.
Tham khảo: 

[1] Vietlex Trung tâm từ điển học, (2014), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[2] Phạm Phương Anh, (2015), Ngữ liệu dạy học trong SACHS GIÁO KHOA môn Tự nhiên và xã hội và Tài liệu Macmillan Natural and Social Science 1, 2, 3, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (71).

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn

[4] Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam

[5] Nguyễn Thành Thi (chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam

[6] Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên), (2022), Ngữ văn 10 Tập 1 và Tập 2, Bộ Cánh Diều, NXB Đại học Huế.

[7] Glenco, (2007), Literature The Reader’s Choice, Course 5, McGraw Hill.

[8] Glenco, (2007), World Literature The Reader’s Choice, Course 5, McGraw Hill

[9] Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), (2022), Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài viết cùng số