Thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021 - 2022

Thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021 - 2022

Hà Văn Quỳnh quynhhv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Hồ Thị Hồng Vân vanhth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Bùi Thanh Thủy thuybt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Trần Thị Lan lantt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Lê Trung Thành thanhlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu đã khảo sát 3453 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 năm học 2021 - 2022 ở 9 tỉnh với nội dung: tập huấn sử dụng tài liệu, xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai tổ chức dạy học, hình thức và hiệu quả sử dụng tài liệu, phân công giáo viên dạy học nội dung giáo dục địa phương, các điều kiện đảm bảo để triển khai tài liệu, đánh giá học sinh trong dạy học nội dung giáo dục địa phương ở lớp 6. Kết quả khảo cho thấy, việc triển khai Tài liệu giáo dục địa phương ở lớp 6 năm học 2021 - 2022 tuy đã có những kết quả, thuận lợi ban đầu nhưng vẫn còn những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện.Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế khó khăn. Các địa phương cần triển khai một cách linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương ở những năm tiếp theo.
Từ khóa: 
Local education
local educational materials
General Education curriculum 2018
secondary school.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (26/12/2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (20/3/2019), Công văn số 1106/ BGDĐT-GDTrH về việc Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình Giáo dục phổ thông.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (27/8/2021), Công văn 3699/ BGDĐT-GDTrH 2021 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/4/2022), Công văn 1496/ BGDĐT-GDTrH về việc Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục trung học năm học 2022-2023.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/12/2020), Công văn 5512/ BGDĐT- GDTrH về việc Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

[6] Phùng Thị Thu Trang, (2021), Nghiên cứu thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Mã số V2021.18TX

Bài viết cùng số