Thiết kế sách điện tử tương tác chủ đề Hình học cho học sinh lớp 1

Thiết kế sách điện tử tương tác chủ đề Hình học cho học sinh lớp 1

Phạm Thanh Tâm* tamphamthanh2010@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 2
Đoàn Thị Hồng Hạnh doanhonghanh95@gmail.com Trường Tiểu học Linh Đàm Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mục đích nghiên cứu đề cập trong bài báo này là phát triển một sách điện tử tương tác nhằm hỗ trợ học sinh lớp 1 tự học chủ đề hình học. Việc thiết kế sách điện tử tương tác đảm bảo các yêu cầu từ góc độ Tâm lí - Giáo dục như tạo tương tác phù hợp đặc điểm cá nhân từng loại học sinh. Các tác giả đã thiết kế sách điện tử, tạo môi trường để học sinh lớp 1 tương tác với các đối tượng hình học cũng như với giáo viên và bạn học ảo trong các giai đoạn học tập khám phá, luyện tập, vận dụng và tự kiểm tra đánh giá. Các đơn vị kiến thức được thiết kế tương ứng với Chương trình Giáo dục quốc gia 2018. Sách điện tử hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học theo các phương án đa dạng khác nhau và nâng cao chất lượng học hình học của học sinh. Các nghiên cứu trường hợp và thực nghiệm sư phạm cho thấy, học sinh tự học hiệu quả và chiếm lĩnh được những kiến thức mới.
Từ khóa: 
Interactive e-books
geometry
1st graders
self-study.
Tham khảo: 

[1] Alshaya, H., & Oyaid, A, (2017), Designing and Publication of Interactive E-Book for Students of Princess Nourah bint Abdulrahman University: An Empirical Study, Journal of Education and Practice, 8(8), p.41-57

[2] Asthana, P., Hazela, B, (2020), Applications of Machine Learning in Improving Learning Environment, In: Tanwar S., Tyagi S., Kumar N. (eds) Multimedia Big Data Computing for IoT Applications, Intelligent Systems Reference Library, vol 163. Springer, Singapore.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[4] Kesim, M., & Yildirim, H, (2017), Literature Review and Content Analysis on Interactive E-books, Proceedings of EDULEARN17 Conference 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain, 9824-9829

[5] Mohammed Kamal Afify, (2018), E-learning content design standards based on interactive digital concepts maps in the light of meaningful and cnstructivist learning theory, Journal of Technology and Science Education JOTSE, Online ISSN: 2013-6374 – Print ISSN: 2014-5349

[6] Nguyen, N. G, (2016), Nghiên cứu, thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[7] Olaf Zawacki-Richter, Victoria I. Marín, Melissa Bond & Franziska Gouverneur, (2019), Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?, International Journal of Educational Technology in Higher Education, volume 16, Article number: 39.

[8] Phạm Thanh Tâm, (2022), Xây dựng nội dung số, vận dụng trong thiết kế sách giáo khoa điện tử cho học sinh tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tập 18, số 05

Bài viết cùng số