CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM DẠY HỌC CHƯƠNG "SÓNG CƠ" - VẬT LÍ 12

CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM DẠY HỌC CHƯƠNG "SÓNG CƠ" - VẬT LÍ 12

LÊ VĂN VINH levinh47aly.bs@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Chương “Sóng cơ” trong chương trình Vật lí lớp 12 là chương rất quan trọng, làm cơ sở để xây dựng các khái niệm của chương “Dao động điện” và “Ánh sáng” sau này. Tuy nhiên, việc sử dụng thí nghiệm vào dạy học chương này gặp không ít khó khăn trong việc trực quan hóa các tính chất và hiện tượng của sóng cơ. Để cải thiện vấn đề này, tác giả đã nghiên cứu và chế tạo ra bộ thiết bị thí nghiệm mới tích hợp tất cả các thí nghiệm kiểm tra định tính và định lượng. Bộ thí nghiệm giúp học sinh hào hứng tham gia học tập, nắm vững kiến thức và biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, giáo viên nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hình thức dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Vật lí nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung
Từ khóa: 
Physics
laboratory equipment
teaching
Tham khảo: 

[1] Lương Duyên Bình (Tổng chủ biên) - Vũ Quang (Chủ biên) - Nguyễn Thượng Chung - Tô Giang - Trần Chí Minh - Ngô Quốc Quýnh, Vật lí 12.

[2] Nguyễn Thế Khôi (Tổng chủ biên) - Vũ Thanh Khiết (Chủ biên) - Nguyễn Đức Điệp - Nguyễn Đức Thâm - Phạm Đình Thiết - Vũ Đình Túy - Phạm Quý Tư, Vật lí 12 (Nâng cao).

[3] Dương Xuân Quý, (2011), Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm thực tập theo hướng phát triển hoạt động học tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học chương Dao động cơ ở lớp 11 trường trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tài liệu tập huấn về phát triển năng lực học sinh (Tài liệu lưu hành nội bộ)

[5] Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hưng - Phạm Xuân Quế, (2004), Phương pháp dạy học Vật lí ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

[6] Hà Duyên Tùng, (2014), Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm theo hướng phát triển hoạt động nhận thức tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học các kiến thức về từ trường ở lớp 11 trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số