Số 23, tháng 11 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Từ triết học giáo dục đến triết lí giáo dục, lí thuyết giáo dục và công nghệ giáo dục
Phạm Đỗ Nhật Tiến,
1-5
2 Bồi dưỡng năng lực quản trị trường phổ thông
Đỗ Tiến Sỹ,
6-10
3 Vận dụng Thuyết đa trí tuệ trong học tập và giáo dục người lớn
Bùi Thanh Xuân,
Dương Thị Oanh,
11-15
4 Xây dựng phương pháp học tập tích cực ở trên lớp cho sinh viên đại học
Lê Khánh Tuấn,
16-21
5 Biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm
Ngô Thị Trang,
22-26
6 Thiết kế dự án học tập ‘‘Ứng dụng toán học để đánh giá ảnh hưởng của thuế lên người tiêu dùng, nhà sản suất và chính sách của chính quyền’’ trong dạy học Toán cao cấp cho sinh viên khối ngành Kinh tế
Trần Thanh Nga,
27-32
7 Phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Hóa học
Cao Thị Thặng,
Đinh Thị Xuân Thảo,
33-38
8 Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học Y khoa
Mai Trung Hưng,
39-44
9 Chuẩn hóa tổ chức đánh giá kĩ năng nghề quốc gia trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thừa Thế Đức,
45-50
10 Dạy học song ngữ tiếng Pháp ở Việt Nam: Mô hình và thực trạng
Nguyễn Thị Thu Hiền,
Đào Văn Toàn,
Bùi Diệu Quỳnh,
51-56
11 Đánh giá hiệu quả các chính sách giáo dục dành cho trẻ khuyết tật và đề xuất biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập ở trường học Việt Nam
Lê Duy Dũng,
Nguyễn Hồng Kiên,
57-62
12 Dạy học phát triển năng lực Toán cho học sinh trung học cơ sở
Kiều Thu Linh,
63-67
13 Xây dựng mô hình phòng học bộ môn Tin học ở trường trung học cơ sở đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Bùi Thị Thảo,
68-72
14 Nhu cầu giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học của trẻ em mồ côi sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo tiếp cận đặc điểm tâm lí - xã hội
Nguyễn Hồng Kiên,
73-78
15 Phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động ngoài trời
Cao Thị Hồng Nhung,
79-84
16 Một số biệp pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5 - 6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ
Nguyễn Thị Quỳnh Anh,
85-90
17 Biểu hiện động lực lao động nghề nghiệp của giảng viên Trường Đại học Sài Gòn
Nguyễn Thị Thúy Dung,
91-96
18 Vận dụng công nghệ OLAP trong phân tích dữ liệu kết quả học tập của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiền Tú Anh,
97-102
19 Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản của giảng viên Khoa Lí luận Mác - Lênin ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay
Ngô Xuân Chính,
103-108
20 Thực trạng việc thiết kế bài tập phân bậc trong dạy học phân hóa ở các trường tiểu học thành phố Hà Nội
Vũ Thu Hằng,
109-114
21 Kinh nghiệm của Hoa Kì về dự báo số lượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
Phạm Thị Vân,
Vương Hồng Hạnh,
115-120