THIẾT KẾ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC

THIẾT KẾ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC

VÕ THỊ ÁI MỸ aimyvoqt@gmail.com Trường Trung học phổ thông Đông Hà - Quảng Trị
Tóm tắt: 
Dạy học phát triển năng lực nghiên cứu khoa học hướng đến giải quyết vấn đề khoa học có căn cứ khoa học. Khi thiết kế bài tập, giáo viên phải chú ý đến rèn luyện cho học sinh thực hiện được các bước của quá trình nghiên cứu khoa học như phát triển khả năng quan sát, đặt câu hỏi, xác định được vấn đề cần nghiên cứu, thiết lập giả thuyết khoa hoc, thiết kế thí nghiệm và rút ra được kết luận của quá trình nghiên cứu. Tùy vào đặc thù của môn Sinh học và định hướng năng lực cho học sinh, xu hướng chung của việc ra bài tập là hướng đến rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt ở các mặt lí thuyết, thực hành và ứng dụng. Qua đó, học sinh vận dụng được kiến thức lí thuyết lí giải được các vấn đề trong cuộc sống, rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, giúp các em tự tin, chủ động, trong hoạt động học tập và cuộc sống.
Từ khóa: 
Exercises to develop competence
Scientific research
teaching
Biology
Tham khảo: 

[1] Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội, Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư Phạm

[2] Trần Thị Thu Huệ, (2011), Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học hóa học vô cơ, Luận án tiến sĩ

[3] Chương trình giáo dục định hướng năng lực, https://tusach.thuvienkhoahoc.com

[4] Trần Thanh Ái, (2014), Cần phải làm gì để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Đại học Cần Thơ, tr.21-25.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục, (2014), Dạy học và kiểm tra kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học cấp Trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Phương Hoa - Lê Diễm Phúc - Nguyễn Thị Thu Hà, PISA và một số quan niệm mới trong đánh giá giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài, tập 32, số 1, (2016), tr. 58-65.

[7] Đặng Thị Dạ Thủy, Bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học Sinh học ở Trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 362, kì 2 (7/2015), tr. 52-54.

[8] Đinh Quang Báo - Nguyễn Đức Thành, (2006), Lí luận dạy học Sinh học (phần Đại cương), NXB Giáo dục, Hà Nội.

Bài viết cùng số