XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÀI HỌC TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ DÀNH CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÀI HỌC TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ DÀNH CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN nhvann1965@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Xây dựng mô hình bài học tiếng Việt như một ngoại ngữ dành cho học sinh nước ngoài là một trong những yếu tố góp phần triển khai hiệu quả Chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh Lào trong khuôn khổ Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. Bài viết giới thiệu chương trình Tiếng Việt cho học sinh Lào tại Lào, mô hình bài học tiếng Việt như một ngoại ngữ dành học sinh nước ngoài và phương pháp để phát huy tối đa hiệu quả của mô hình bài học này trong giảng dạy tiếng Việt cho học sinh như một ngoại ngữ theo quan điểm giao tiếp. Để thực hiện thành công và phát huy hiệu quả của mô hình này đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của mỗi giáo viên trong vận dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá trình giảng dạy.
Từ khóa: 
Model
Vietnamese lessons
Laos students
Vietnamese program
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2015), Chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh Lào tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Lào Lào, Hà Nội - Đề án Biên soạn chương trình dạy tiếng Việt và bộ sách giáo khoa tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh Lào tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2006), Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (chương trình dành cho người lớn)- Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2006), Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (chương trình dành cho thanh, thiếu niên)- Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

[5] Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Quê Việt, Quyển 1 - 6, NXB Thế giới.

[6] Bùi Mạnh Hùng, (2015), Xây dựng chương trình môn Tiếng Việt như ngoại ngữ 2 cho học sinh nước ngoài tại Việt Nam (chuẩn đầu ra mức A1 khung tham chiếu châu Âu), Báo cáo Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ B2014.19.12NV.

[7] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Tiếng Việt vui, Quyển 1 - 6, NXB Thế giới.

Bài viết cùng số