ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG ĐỒNG LƯỢNG TỬ TRONG GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG ĐỒNG LƯỢNG TỬ TRONG GIÁO DỤC

TRẦN CÔNG PHONG tcphong@moet.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
TRẦN THỊ THANH LAN thanhlan10@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tóm tắt: 
Phương pháp tương đồng lượng tử ra đời trong nghiên cứu hóa - lí lượng tử đã được phát triển để ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có kinh tế, xã hội, giáo dục. Trong bài viết này, phương pháp tương đồng lượng tử được đề xuất áp dụng vào đánh giá giáo dục nhằm đưa ra một số nhận định khái quát về các kì thi và cách đánh giá kết quả học tập của học sinh ở một trường trung học phổ thông thông qua phân tích các phổ điểm được xác định dựa trên phương pháp xác suất thống kê. So sánh hàm phân bố điểm thi với hàm phân bố chuẩn đánh giá là phổ của hàm chỉ số thông minh IQ, hoặc phổ của hàm chỉ số cảm xúc EQ, tác giả tính được chỉ số tương đồng lượng tử (chỉ số Carbo). So sánh chỉ số Carbo của hàm phân bố phổ điểm trung bình cả năm lớp 12 do trường đánh giá, phổ điểm trung bình của 4 bài thi trong kì thi trung học phổ thông quốc gia và phổ điểm tốt nghiệp của một trường trung học phổ thông cho thấy kết quả đánh giá tốt nghiệp phổ thông của trường trung học phổ thông này hoàn toàn chấp nhận được.
Từ khóa: 
Quantum equivalence
Carbo
educational evaluation
score spectra
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo Tổng kết năm học tại Hội nghị Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Đà Nẵng 14-15/7/2017.

[2] Bộ Giáo dục công bố phổ điểm thi trung học phổ thông quốc gia, Vnexpress.net, Thứ sáu, 7/7/2017 | 13:29 GMT+7.

[3] Carbo R., Arnau J., Leyda L., (1980), Int. J.Quantum. Chem 17, pp. 1185-1189.

[4] Geerlings P., Boon G., Van Alsenoy C., De Proft F. (2004), Wiley InterScience, 101, pp. 722-732.

[5] Thuy Anh Chu, Tri Lan Nguyen, Cong Phong Tran, Ai Viet Nguyen, On application of phase space distribution to study the relationship between IQ and EQ curves, Proceedings of INTED2017 Conference 6th-8th March 2017, Valencia, Spain, pp. 4411-4416; ISBN: 978- 84-617-8491-2.

Bài viết cùng số