MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG THỊ VIỆT LIÊN truongthivietlien@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Các nhóm trẻ độc lập tư thục ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây phát triển mạnh về số lượng, góp phần giảm bớt gánh nặng và tình trạng quá tải cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đáp ứng nhu cầu được đến trường của trẻ dưới 36 tháng ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác quản lí các nhóm trẻ độc lập tư thục hiện nay có những khó khăn và bất cập. Bài viết đưa ra các giải pháp: Phân cấp quản lí cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhóm trẻ độc lập tư thục; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng quản lí và chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm trẻ độc lập tư thục; huy động các lực lượng xã hội tham gia, giám sát hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong nhóm trẻ độc lập tư thục; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho xã hội và thực hiện đánh giá, thi đua khen thưởng mang tính công bằng.
Từ khóa: 
caring
Education
private independent kid groups
management
education quality
Tham khảo: 

[1] Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2016.

[2] Báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, 2016.

[3] Báo cáo của PLAN về Ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc thiểu số đến chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ thơ, 2016.

[4] . Báo cáo về thực trạng quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục ở TP. Hồ Chí Minh, 2016, UNICEF.

[5] Đặng Thị Lan Hương, (1999), Tìm hiểu thực trạng thực hiện các phương pháp quản lí trường mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Tung ương 1.

Bài viết cùng số