Số 20, tháng 08 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đề xuất một số chỉ số giáo dục góp phần cải thiện sự sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam
Nguyễn Thị Lan Phương,
1-6
2 Phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở - Thực trạng và giải pháp
Phan Văn Kha,
7-12
3 E-learning trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Long Giao ,
13-18
4 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nguyễn Ngọc Cường,
19-24
5 Xác định hệ giá trị cốt lõi cần hình thành ở học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế
Nguyễn Hồng Thuận,
25-30
6 Thiết kế và sử dụng tình huống tích hợp trong dạy học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm kĩ thuật
Nguyễn Thị Liễu,
31-35
7 Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường hàng hải đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế
Nguyễn Đức Ca,
Hoàng Thị Minh Anh,
36-41
8 Một số kĩ năng nghề nghiệp cần chuẩn bị cho sinh viên Sư phạm Toán dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn
Phan Thị Phương Thảo,
42-47
9 Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh qua khai thác chức năng của tình huống thực tiễn trong dạy học Toán ở trường phổ thông
Phạm Nguyễn Hồng Ngự,
48-52
10 Phân tích câu hỏi và đề thi theo lí thuyết khảo thí cổ điển bằng các phần mềm Excel và IATA
Vũ Đỗ Long,
Nguyễn Văn Dũng,
Vũ Thị Thảo,
Nguyễn Thị Mỹ Linh,
53-57
11 Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua sử dụng hệ thống bài tập Hóa học
Nguyễn Hữu Chung,
Lã Quế Ninh,
58-63
12 Vận dụng mô hình VESTED trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông
Lê Thị Phượng,
Nguyễn Thị Bích Dậu,
64-68
13 Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Trái đất và Bầu trời” nhằm phát triển năng lực thành tố tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí
Quách Nguyễn Bảo Nguyên,
Dương Thị Diễm My,
Phan Thị Hoa,
69-74
14 Hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới dưới ánh sáng của triết lí giáo dục Hồ Chí Minh
Hoàng Phi Hải,
75-79
15 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường phổ thông
Phạm Thị Thu Hiền,
80-85
16 Tổ chức dạy học các văn bản văn học dân gian Việt Nam (Ngữ văn 10, tập 1) theo mô hình lớp học đảo ngược với sự hỗ trợ của nền tảng web 2.0
Phạm Thị Thanh Phượng,
Tôn Quang Cường,
86-91
17 Trò chơi dân gian với việc phát triển vốn từ vựng cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Trần Thị Thanh Tú,
92-97
18 Nghiên cứu kĩ năng tự học của sinh viên năm thứ nhất ngành Kĩ thuật phần mềm tại Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh
Dương Thị Kim Oanh,
Trần Thị Thu Bổn,
98-103
19 Khung năng lực của cán bộ tư vấn học đường Bang Florida - Hoa Kì
Đỗ Thị Bích Loan,
Mạc Thị Việt Hà,
104-108
20 Những bài toán khai thác ba phương diện hình học, số học, đại lượng của chu vi và diện tích trong sách Toán tiểu học của Pháp và Việt Nam
Trần Đức Thuận,
109-114
21 Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Đặng Thị Phương,
115-120