Số 17, tháng 05 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chuyển đổi số trong giáo dục
Trần Công Phong,
Nguyễn Trí Lân,
Chu Thuỳ Anh,
Trương Xuân Cảnh,
Nguyễn Thị Hồng Vân,
Lương Việt Thái,
Đỗ Đức Lân,
1-7
2 Thời cơ, thách thức và định hướng giải pháp phát triển giáo dục công dân toàn cầu tại các quốc gia đang phát triển
Nguyễn Tiến Hùng,
8-12
3 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Lê Thị Anh Đào,
13-18
4 Giáo dục thông minh - Một số vấn đề lí luận và kinh nghệm quốc tế
Nguyễn Thị Hồng Vân,
Lương Việt Thái,
Đỗ Đức Lân,
Trần Thị Phương Nam,
Nguyễn Trí Lân,
Trần Công Phong,
19-26
5 Một số kinh nghiệm về phương pháp học tập ở bậc Đại học
Vũ Thị Thùy Dung,
27-31
6 Giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường đại học hiện nay
Lê Công Nghĩa,
32-36
7 Vận dụng cơ sở lí luận để đánh giá quản lí thực hiện chương trình tín dụng sinh viên góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam
Nguyễn Thanh Tâm,
37-42
8 Nâng cao chất lượng nhân lực hàng hải Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Đức Ca,
Hoàng Thị Minh Anh,
43-48
9 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng phát triển giáo dục đại học - Kinh nghiệm quốc tế
Ngô Thị Thanh Tùng,
Trần Văn Hùng,
49-54
10 Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Nguyễn Thị Thơ ,
55-59
11 Bàn về thuật ngữ kĩ năng, kĩ năng nghề và phát triển kĩ năng nghề trong quản lí đánh giá, cấp chứng chỉ kĩ năng nghề quốc gia
Nguyễn Thừa Thế Đức,
60-65
12 Dạy học Lượng giác trong Chương trình Toán phổ thông hiện hành
Phạm Minh Phương,
66-70
13 Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên thông qua hệ thống bài tập Hóa học hữu cơ
Quách Văn Long,
71-76
14 Chuẩn bị cho giáo viên về kiến thức và kĩ năng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy học Toán ở trung học cơ sở theo quan điểm tích hợ
Đào Tam,
Trần Việt Cường,
Phạm Văn Hiệu,
77-82
15 Phát triển năng lực ngôn ngữ cho trẻ em người dân tộc thiểu số trong giáo dục: Những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn
Hà Đức Đà,
Trần Thị Yên,
Cao Việt Hà,
83-88
16 Quy trình can thiệp sớm trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng
Thành Ngọc Minh,
Nguyễn Mai Hương,
Nguyễn Thị Hồng Thúy,
Lê Minh Hương,
89-93
17 Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng phần mềm trong dạy học Toán: Một nghiên cứu trường hợp cho sinh viên sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Trịnh Thị Phương Thảo,
94-98
18 Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ ở các trường mầm non quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Hiếu Hạnh,
99-104
19 Ứng dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên Sư phạm của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đào Thị Cẩm Nhung,
Đào Thị Hồng Minh,
105-110
20 Nghiên cứu giáo dục công dân toàn cầu của một số quốc gia Châu Á
Bùi Diệu Quỳnh,
111-115
21 Thiết kế tài liệu dạy học theo module học phần Phương pháp dạy học Toán cho sinh viên sư phạm Toán ở trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Trần Trung,
Done Sophida,
116-120