Phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông của Trung Quốc

Phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông của Trung Quốc

Nguyễn Thị Thu Thảo thaont@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trung Quốc từ năm 1999 đến nay đã trải qua hai chu kì phát triển chương trình: từ Chương trình năm 2001 đến Chương trình năm 2011, từ Chương trình năm 2011 đến Chương trình năm 2022. Với mỗi chu kì phát triển khoảng 10 năm, Trung Quốc thường bắt đầu với quá trình điều tra thực trạng của chương trình trước đó để phát hiện ra những tồn tại cần được cải thiện dựa trên thực tế và yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục, thông qua đó để xem xét sửa đổi hoặc xây dựng mới. Tiếp đó là xác định định hướng, nguyên tắc, trọng điểm phát triển, điều chỉnh Chương trình; xây dựng Chương trình tổng thể rồi đến chương trình các môn học; xin ý kiến góp ý sâu rộng để hoàn hiện, thử nghiệm Chương trình mới, điều chỉnh sau thử nghiệm và ban hành bằng văn bản. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam đến năm học 2024 - 2025 sẽ được triển khai trọn vẹn ở 12 lớp và chuẩn bị bước vào chu kì điều chỉnh, phát triển chương trình. Bằng phương pháp khảo cứu tài liệu liên quan, bài viết khái quát quá trình phát triển Chương trình Giáo dục của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, từ đó cung cấp thêm kênh tham khảo hữu ích cho công cuộc phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông của Việt Nam.
Từ khóa: 
Phát triển chương trình
Chương trình Giáo dục bắt buộc
Trung Quốc
Việt Nam.
Tham khảo: 

[1] Phạm Quang Tiệp, (5/2017), Một số vấn đề lí luận về phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông, Tạp chí Giáo dục.

[2] Bộ Giáo dục Trung Quốc, Cương yếu quy hoạch cải cách và giáo triển giáo dục trung dài hạn quốc gia (2010 – 2020),(国家中长期教育改革和发展规划纲要 (2010-2020年)), 国家中长期教育改革和发展规划纲 要(2010-2020年) - 中华人民共和国教育部政府门 户网站 (moe.gov.cn).

[3] Báo Giáo viên Trung Quốc, (04/07/2018), Suy ngẫm và nhìn lại 40 năm quá trình cải cách Chương trình (40年 课程改革历程的回顾与思考).

[4] Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, (07/02/2012), Bộ Giáo dục ban hành hỏi đáp về Tiêu chuẩn Chương trình giáo dục bắt buộc (bản năm 2011). 教育部就印发义务教育课程标准 (2011年版)答问. www.GOV.cn

[5] Bộ Giáo dục Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, (21/4/2022), Giới thiệu tình hình điều chỉnh Tiêu chuẩn Chương trình và Phương án giáo dục bắt buộc (介绍义 务教育课程方案和课程标准修订情况), [新华网]教 育部:义务教育课标及课程方案作出修订 - 中华人 民共和国教育部政府门户网站 (moe.gov.cn)

[6] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (19/11/2001), Thông tư số 28 về Phương án thực nghiệm thiết kế bố trí Chương trình giáo dục bắt buộc.

[7] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (21/4/2022), Bộ Giáo dục giải đáp 11 câu hỏi liên quan đến Tiêu chuẩn Chương trình và Phương án Chương trình giáo dục bắt buộc (bản năm 2022) (教育部11问答详解《义务教育课程 方案和课程标准(2022年版)》, 教育部11问答详解《 义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》 (moe. gov.cn).

[8] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (2022), Hội nghị công bố tin tức giới thiệu tình hình sửa đổi Phương án Chương trình và Tiêu chuẩn Chương trình Giáo dục bắt buộc. 介绍义务教育课程方案和课程标准修订情况[图文 直播] - 中华人民共和国教育部政府门户网站 (moe. gov.cn)

[9] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (08/4/2022), Thông tư số 2 về Phương án chương trình và Tiêu chuẩn Chương trình Giáo dục bắt buộc (Phương án và 16 chương trình các môn).

[10] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (08/6/2011) Cương yếu cải cách chương trình giáo dục cơ sở (thí điểm) 《基础教 育课程改革纲要(试行)》.

[11] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (08/6/2001), Thông tư số 17 về Cương yếu cải cách Chương trình giáo dục cơ sở (thí điểm).

[12] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (28/12/2011), Thông tư số 9 về Tiêu chuẩn Chương trình Ngữ văn và các môn học giáo dục bắt buộc (Chương trình 19 môn học).

[13] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (25/5/2022), Thông tư số 3 về Phương án hành động sâu hóa cải cách dạy học Chương trình giáo dục cơ sở.

[14] Bộ Giáo dục Trung Quốc, (2019), Lịch trình cải cách phát triển giáo dục cơ sở 70 năm Tân Trung Quốc, 新 中国70年基础教育改革发展历程 - 中华人民共和国 教育部政府门户网站 (moe.gov.cn).

Bài viết cùng số