Một số vấn đề về xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong Chương trình Khoa học ở tiểu học

Một số vấn đề về xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong Chương trình Khoa học ở tiểu học

Lương Việt Thái* thailv@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Chi chint@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đào Ngọc Chính chinhdn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thanh Trịnh trinhnt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc xác định các mức độ thực hiện yêu cầu cần đạt trong chương trình (chuẩn đánh giá) giúp việc dạy học hiệu quả hơn. Bài viết trình bày một số khái niệm, quan niệm có liên quan tới chuẩn đánh giá, vai trò của chuẩn và đưa ra cách thức xác định chuẩn. Bài viết cũng đã cụ thể hóa trong môn Khoa học ở tiểu học: đề xuất các mức thực hiện trong chuẩn đánh giá, cách thức xây dựng, minh họa qua ví dụ cụ thể ở môn Khoa học và đưa ra một số định hướng sử dụng chuẩn trong dạy học, kiểm tra đánh giá.
Từ khóa: 
Chuẩn đánh giá
mức độ thực hiện.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số