Số 3, tháng 03 năm 2018

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và Cách mạng công nghiệp 4.0
Thái Văn Thành,
Phan Hùng Thư,
Nguyễn Ngọc Hiền,
1-8
2 Lí thuyết về kinh nghiệm của J. Dewey và vận dụng vào dạy học trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Phan Trọng Ngọ,
Lê Minh Nguyệt,
9-15
3 Thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở
Hoàng Gia Trang,
16-19
4 Phương pháp dạy học Ngữ văn theo yêu cầu phát triển năng lực
Đỗ Ngọc Thống ,
20-23
5 Vận dụng triết lí Kaizen nâng cao chất lượng nghề nghiệp của giảng viên đại học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
Nguyễn Thị Thúy Hoa,
24-27
6 Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên cao cấp tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam
Nguyễn Đức Huy,
28-33
7 Các thành tố của quá trình đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực
Nguyễn Thị Thanh Trà,
33-36
8 Phát triển tư duy phê phán cho học sinh qua bài học môn Đạo đức của Chương trình Giáo dục công dân mới
Nguyễn Thị Liên,
Ngô Vũ Thu Hằng,
37-41
9 Trang bị một số nội dung của CLIL cho sinh viên ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh
Lê Tuấn Anh,
Vũ Đình Phượng,
42-46
10 Khai thác bối cảnh thực trong dạy học Toán ở trường trung học phổ thông
Trần Trung,
47-50
11 Thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong quá trình dạy học môn Toán trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh
Đặng Thị Thu Huệ,
51-56
12 Dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo hướng hình thành năng lực cho học sinh
Kiều Mạnh Hùng,
Nguyễn Thanh Hưng,
57-61
13 Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa kiến thức để tổ chức kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông
Chu Thị Mai Hương,
62-67
14 Vận dụng dạy học theo hợp đồng học phần Hình học tuyến tính cho sinh viên ngành Sư phạm Toán
Phạm Xuân Chung,
Nguyễn Ngọc Bích,
68-72
15 Nguyên nhân và một số biện pháp phòng, chống stress ở học viên các trường đại học quân sự
Nguyễn Đạt Đạm,
73-77
16 Phát triển nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay
Mai Trung Hưng,
78-83
17 Chất lượng và hiệu quả triển khai sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục
Nguyễn Thị Lan Phương và Nhóm nghiên cứu,
84-89
18 Hồ sơ trí năng sinh viên Trường Đại học Vinh nhìn từ thuyết Đa trí năng
Lê Thị Tuyết Hạnh,
95-99
19 Những nhân tố tác động tới ý định sử dụng mạng facebook của sinh viên đại học ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quyết,
100-104
20 Hướng dẫn dạy học tích hợp cho sinh viên thông qua học phần Lí luận và Phương pháp dạy học Công nghệ ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Lê Thị Trung,
105-111
21 Quản lí hoạt động dạy học ngoại ngữ tại Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Trung ương 2 - Hải Phòng
Vũ Thị Thảo,
Vương Hồng Hạnh,
112-116
22 Thực trạng dạy học hợp tác ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Hồng Thúy,
117-120