Số 22, tháng 10 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Đổi mới quản lí các trường phổ thông công lập
Trịnh Thị Anh Hoa,
1-6
2 Thực trạng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam
Phạm Hồng Quang,
Nguyễn Danh Nam,
7-12
3 Phát triển tư duy phê phán cho sinh viên thông qua dạy học phần Tâm lí học đại cương
Nguyễn Chí Tăng,
Phạm Văn Hiếu,
13-17
4 Một hướng khai thác về giáo dục truyền thống dân tộc và gia đình, dòng họ
Võ Văn Lộc,
18-23
5 Tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp - Hạt nhân của nhân cách nhà giáo
Phạm Văn Hiếu,
24-28
6 Các yếu tố của bài báo tác động đến chỉ số trích dẫn
Lương Đình Hải,
29-33
7 Đào tạo năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Trịnh Thúy Giang,
Mai Quốc Khánh,
34-39
8 Phương án tự chọn môn học ở trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Phạm Thị Hoa,
40-44
9 Sử dụng Bài toán nhận thức trong dạy học chương Halogen - Hóa học 10 nhằm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Đặng Trần Xuân,
Phạm Thị Bích Đào,
45-50
10 Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác vào quá trình rèn luyện kĩ năng kết hợp các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
Phạm Khánh Dương,
51-55
11 Một số gợi ý khi thiết kế dạy học đọc - hiểu văn bản văn học môn Ngữ văn ở trung học cơ sở theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Nguyễn Thị Quế,
56-61
12 Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 9 môn Ngữ văn
Trần Thị Kim Dung,
62-67
13 Một cách tiếp cận giáo dục công dân toàn cầu trong môn Ngữ văn
Bùi Thị Diển,
68-73
14 Dạy học nội dung Mĩ thuật ứng dụng - môn Mĩ thuật lớp 1 trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Bạch Ngọc Diệp,
Tạ Kim Chi,
74-78
15 Thiết kế hệ thống bài tập môn Khoa học theo thang tư duy Bloom
Vũ Thu Hằng,
79-83
16 Định hướng xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Đào Văn Toàn,
Bùi Diệu Quỳnh,
Lê Thị Sông Hương,
84-88
17 Một số yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các môn khoa học xã hội khi thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Hà Văn Quỳnh,
Vương Thị Phương Hạnh,
89-93
18 Thực trạng ô nhiễm âm thanh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội
Hoàng Gia Trang,
94-98
19 Phát triển đội ngũ giảng viên dạy ngoại ngữ ở Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Bùi Văn Hát,
99-103
20 Mối tương quan giữa sở thích môn học STEM với sở thích của học sinh phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa
Phan Đức Ngại,
Lê Nguyễn Hồng Hạnh,
104-108
21 Quy trình dạy học tích hợp theo mô hình STEM tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Thái Bình thông qua môn Vật lí
Phạm Văn Vương,
109-114
22 Tổ chức giáo dục đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni sinh viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
Dương Thị Kim Oanh,
Hoàng Lệ,
115-120