SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN TRUNG trungt1978@gmail.com Học viện Dân tộc
Tóm tắt: 
Phương tiện trực quan đóng vai trò quan trọng trong dạy học toán không chỉ trong việc cung cấp cho học sinh những kiến thức bền vững, chính xác mà còn giúp các em kiểm tra lại tính đúng đắn của các kiến thức lí thuyết, sửa chữa và bổ sung, đánh giá lại chúng nếu không phù hợp với thực tiễn. Bài viết trình bày việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học kiến thức nguyên hàm, tích phân ở trường trung học phổ thông nhằm giúp học sinh học tập hứng thú hơn, tăng cường sức chú ý đối với các hiện tượng nghiên cứu, thuận lợi trong tiến hành các quá trình phân tích, tổng hợp các hiện tượng để rút ra kết luận đúng đắn.
Từ khóa: 
Visual aids
teaching
primitive
integral
high schools
Tham khảo: 

[1] Tô Xuân Giáp, (1992), Phương tiện dạy học (hướng dẫn chế tạo và sử dụng), NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

[2] Phó Đức Hòa - Ngô Quang Sơn, (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục.

[3] Nguyễn Bá Kim, (2006), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm.

[4] Trần Trung, (2011), Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Toán ở trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số