Số 147, tháng 12 năm 2017

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI HỌC: THỜI CƠ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG,
1-6
2 VẤN ĐỀ LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ CỐT CÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
THÁI VĂN THÀNH,
HOÀNG SỸ HÙNG ,
7-11
3 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON Ở VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ MỸ TRINH,
12-18
4 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA ĐẦU TƯ CÁ NHÂN CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM
ĐẶNG THỊ MINH HIỀN,
19-23
5 ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH NỮ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KĨ THUẬT VÀ TOÁN HỌC Ở VIỆT NAM
ĐỖ THỊ BÍCH LOAN,
24-28
6 XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC THEO TIẾP CẬN AUN
LÊ THÁI HƯNG ,
PHẠM THỊ ÁNH PHƯỢNG ,
29-35
7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ
NGUYỄN THỊ THU MAI,
NGUYỄN THỊ THANH THỦY,
36-39
8 GIÁO DỤC KĨ NĂNG THAM VẤN NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÔNG QUA DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
NGUYỄN THỊ DUYÊN,
40-44
9 ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ ĐUN, TÍN CHỈ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
HÀ ĐỨC NGỌC,
45-48
10 GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
NGUYỄN VĂN THÔNG,
49-53
11 SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRẦN TRUNG,
59-61
12 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHẮC PHỤC CÁC SAI LẦM KHI HỌC CHỦ ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
DƯƠNG HỮU TÒNG ,
BÙI PHƯƠNG UYÊN,
HUỲNH NGỌC TỚI,
62-67
13 MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HOÀNG XUÂN BÍNH,
68-74
14 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA TÌNH HUỐNG DẠY HỌC VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC (CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH, HÓA HỌC 10)
PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO,
BÙI THỊ HUỆ ,
75-80
15 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐỒNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH LÀ CƠ SỞ ĐỂ TIẾP CẬN VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
HÀ VĂN DŨNG,
81-85
16 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
LÝ QUỐC HUY,
NGUYỄN THỊ NHUNG,
86-88
17 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ TRÊN CƠ SỞ TIẾNG MẸ ĐẺ Ở VIỆT NAM - BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ
HÀ ĐỨC ĐÀ,
TRẦN THỊ YÊN,
89-94
18 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VƯƠNG HỒNG TÂM,
PHẠM THỊ TRANG,
TRẦN THU GIANG ,
MAI THỊ PHƯƠNG,
NGUYỄN THỊ HẰNG,
95-99
19 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÍ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
LƯƠNG TRỌNG THÀNH,
100-105
20 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC NGOẠI NGỮ THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
LỖ BÁ ĐẠI,
NGUYỄN QUANG HÙNG,
106-109
21 PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TẠI NHÀ Ở MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á
PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG,
VƯƠNG HỒNG HẠNH,
PHẠM TUYẾT NHUNG ,
110-114
22 NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CÔNG NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH KINH TẾ Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ HUYỀN,
115-118