Số 9, tháng 09 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Chu trình tổ chức cải tiến chất lượng liên tục “C-EPD” trong đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục
Nguyễn Tiến Hùng,
1-6
2 Nghiên cứu tác động của căng thẳng học tập đến thái độ học tập của sinh viên
Phan Thị Hồng Thảo ,
7-12
3 Đặc trưng lao động nghề nghiệp của chuyên viên tổ chức cán bộ trường đại học công lập trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Nguyễn Thị Xuân Lộc,
13-17
4 Mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm R trong giảng dạy Xác suất Thống kê ở bậc đại học
Lê Thị Kim Anh,
18-22
5 Hướng nghiệp và dạy nghề cho thanh thiếu niên rối loạn phát triển
Đào Thị Thu Thủy,
23-28
6 Định hướng sinh viên vận dụng kiến thức học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam trong Giáo dục mầm non
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ,
29-34
7 Bài tập đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực
Lê Thị Mai An,
35-39
8 Quản lí chương trình tín dụng cho sinh viên tại một số trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và một số khuyến nghị
Nguyễn Thanh Tâm*,
Phan Văn Kha,
Đặng Thị Minh Hiền,
40-47
9 Thực trạng quản lí chất lượng chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin tại Học viện Kĩ thuật Mật mã
Vũ Đức Tân,
Phan Hùng Thư*,
48-53
10 Thực trạng tác động của Đại dịch COVID-19 đến tình hình tài chính của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội
Vũ Thị Quỳnh Nga,
54-60
11 Biện pháp của giáo viên tạo động lực học tập cho học sinh trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thúy Dung,
61-67
12 Một số giải pháp phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông gắn với giai đoạn phát triển cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Tráng,
68-72
13 Kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non trong bối cảnh COVID-19 theo hướng tiếp cận đa ngành
Nguyễn Thị Nga*,
Nguyễn Thị Trang,
Vũ Thị Ngọc Minh,
73-80

Tạp chí khác