Số 5, tháng 05 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Mô hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông
Thái Văn Thành*,
Nguyễn Thị Nhị,
Lê Thị Bình,
1-7
2 Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại
Phạm Văn Hiếu,
8-13
3 Đặc điểm xuất bản và các công bố tiêu biểu trong khoa học giáo dục từ Việt Nam giai đoạn 1991 - 2019
Phan Thị Thanh Thảo,
14-19
4 Biện pháp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông
Trần Thế Lưu,
20-25
5 Xây dựng nội dung số, vận dụng trong thiết kế sách giáo khoa điện tử cho học sinh tiểu học
Phạm Thanh Tâm,
26-31
6 Sử dụng phần mềm Geogebra thiết kế một số sản phẩm hình học động phục vụ việc dạy diện tích hình thang ở môn Toán lớp 5
Trần Hòa Hiệp*,
Nguyễn Tấn Tài,
32-38
7 Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học lớp Một, năm học 2020 - 2021: Góc nhìn từ giáo viên
Bùi Ngọc Diệp,
39-44
8 Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số: Lí luận và định hướng hoàn thiện
Nghiêm Xuân Dũng,
45-50
9 Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân theo định hướng phát triển năng lực thực hiện
Triệu Thị Thu,
51-57
10 Đánh giá tác động của chuyển đổi số đến khả năng phát triển mô hình đại học thông minh tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Bùi Ngọc Sơn,
Nguyễn Thị Hương Giang,
Nguyễn Khang*,
58-63
11 Quan điểm của sinh viên Trường Đại học Vinh về tác động của việc dạy tiếng Anh trực tuyến trong thời kì dịch bệnh COVID-19
Lê Thị Tuyết Hạnh*,
Trần Thị Kiều Dung,
64-68
12 Thực trạng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Đặng Thị Ngọc Phượng*,
Lê Thị Nhung,
Trần Viết Nhi,
69-74
13 Kinh nghiệm thế giới về bồi dưỡng giáo viên trong thời đại công nghệ số
Cao Thị Phương Chi*,
Võ Thanh Hà,
Bùi Thị Thao,
Nguyễn Thị Thu Thảo,
75-80

Tạp chí khác