Số 4, tháng 04 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Thực tiễn dạy học trực tuyến của giáo viên phổ thông Việt Nam trong đại dịch COVID-19: Kết quả phân tích từ khảo sát diện rộng
Lê Anh Vinh,
Đặng Thị Thu Huệ *,
Bùi Thị Diển,
Vương Quốc Anh,
Phùng Thị Thu Trang,
Đỗ Đức Lân,
Trần Thị Bích Ngân,
1-11
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Hồ Văn Thống,
Nguyễn Văn Đệ *,
12-17
3 Khả năng tiếp cận việc làm của sinh viên công nghệ thông tin trong bối cảnh Cách mạng 4.0
Ngô Thị Thanh Tùng *,
Trần Thị Thái Hà,
18-23
4 Thực trạng xây dựng môi trường văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục
Hoàng Thị Ái Vân,
Trần Ngọc Giao,
Vương Thị Ngọc Huệ *,
24-30
5 Mô hình năng lực giao tiếp trong đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh
Phạm Phương Tâm *,
Nguyễn Minh Thành,
31-36
6 Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh trung học phổ thông hiện nay
Phạm Thanh Tuấn *,
Phùng Đức Ngọc,
37-42
7 Phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học Hình học ở trường trung học cơ sở
Cao Thị Hà *,
Phạm Minh Tú,
43-49
8 Bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh thông qua dạy học nội dung Hình học lớp 6
Nguyễn Chiến Thắng *,
Đỗ Văn Chung,
50-54
9 Giải pháp giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học trong giai đoạn mới
Đoàn Thị Thúy Hạnh *,
Võ Thanh Hà,
55-61
10 Thực trạng đánh giá mức độ phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề ở tiểu học
Phạm Thị Thu Thảo,
62-67
11 Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên trường trung học cơ sở tỉnh Nam Định
Phạm Thị Hồng Thắm,
68-74
12 Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa lí luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiền Tú Anh ,
75-80

Tạp chí khác