Thực trạng tác động của Đại dịch COVID-19 đến tình hình tài chính của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội

Thực trạng tác động của Đại dịch COVID-19 đến tình hình tài chính của sinh viên một số trường đại học tại Hà Nội

Vũ Thị Quỳnh Nga ngavtq@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đại dịch COVID-19 đã tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội chưa từng có. Tỉ lệ thất nghiệp gia tăng, chi phí liên quan đến phòng chống dịch bệnh hiện đang tạo ra gánh nặng tài chính nặng nề đối với nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội và sinh viên là một trong số đó. Nghiên cứu này là kết quả của cuộc khảo sát 120 sinh viên đại học năm thứ hai và năm thứ ba tại Hà Nội về ảnh hưởng của dịch bệnh đến tình hình tài chính của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết sinh viên đều chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh. Nguồn thu sụt giảm mạnh trong khi chi phí phục vụ quá trình học tập có xu hướng tăng. Do đó, các trường đại học và Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn để tiếp tục học đại học trong bối cảnh mới.
Từ khóa: 
The pandemic impact
finance in higher education
university students.
Tham khảo: 

[1] Lê Đông Phương và cộng sự, (01/2021), Dạy học trực tuyến trong các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 và kiến nghị các biện pháp thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt.

[2] Tổng cục Thống kê, (2022), Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý IV và năm 2021.

[3] Thúy Nga, (06/9/2021), Trường đại học hỗ trợ hơn 1200 sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội, http:// vietnamnet. vn

[4] Hiền Minh, (16/12/2020), Hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam, http://baochinhphu.vn.

[5] Lan Phương, (2020), Việt Nam trong top 20 nước có số người sử dụng internet cao nhất thế giới, http:// ictvietnam.vn

Bài viết cùng số