Số 7, tháng 07 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Một số giải pháp quản lí chương trình đào tạo giáo viên tiểu học tiếp cận CDIO
Nguyễn Ngọc Hiền,
1-7
2 Nhận thức về năng lực vận dụng mô hình giáo dục cảm xúc - xã hội (SEL) vào dạy học của sinh viên sư phạm Việt Nam
Huỳnh Văn Sơn*,
Giang Thiên Vũ,
Đỗ Tất Thiên,
Nguyễn Chung Hải,
Nguyễn Trần Minh Hải,
8-14
3 Đề xuất cấu trúc năng lực tạo lập văn bản thông tin cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn
Đỗ Thị Thu Hương,
15-22
4 Mối liên hệ giữa kinh nghiệm và năng lực của giáo viên với thói quen tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn
Phan Thị Thanh Thảo*,
Đinh Thị Thanh Huyền,
23-28
5 Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến
Nguyễn Thị Bích Hiền*,
Mai Quỳnh Châu,
29-34
6 Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán ở trường Tiểu học (Chương trình 2018)
Trần Thúy Ngà,
35-39
7 Cơ sở lí luận về sự tham gia của gia đình trong chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp Một
Nguyễn Thị Thuý Liễu,
Nguyễn Thị Cẩm Bích*,
40-45
8 Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào trường Tiểu học
Mai Thị Phương,
46-52
9 Yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non hòa nhập thông qua trò chơi
Nguyễn Thị Duyên,
Đỗ Thị Thảo*,
53-60
10 Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương
Vũ Thị Ngọc Minh,
61-66
11 Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên Âm nhạc ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Hồ Văn Thống*,
Võ Xuân Hùng,
67-73
12 Vận dụng một số nội dung mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy lĩnh vực kinh tế - xã hội thời kì đổi mới ở môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Tráng,
74-80

Tạp chí khác