Số 12, tháng 12 năm 2022

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Khung chính sách chuyển đổi số trong quản lí các cơ sở giáo dục
Trịnh Thị Anh Hoa,
1-6
2 Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học
Nguyễn Thị Thúy Dung*,
Hoàng Mai Khanh,
Nguyễn Thị Hảo,
Trần Thanh Hương,
Nguyễn Thị Thu Hiền,
6-11
3 Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học
Lê Thục Anh,
12-17
4 Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa
Nguyễn Văn Tuân,
18-24
5 Thực trạng trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở một số trường trung học phổ thông
Đặng Thị Phương*,
Lê Trung Thành,
Phan Thị Hương Giang,
Nguyễn Thị Quế,
23-29
6 Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10
Nguyễn Ngọc Giang*,
Phạm Huyền Trang,
Lê Mai Thanh Dung,
36-41
7 Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh
Vũ Phương Liên,
Trần Thị Thu Phương*,
42-48
8 Phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn cho học sinh cấp Trung học cơ sở
Bùi Thanh Thủy,
49-54
9 Nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Nguyễn Thị Vui ,
55-60
10 Tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh cho học sinh trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3)
Hà Văn Dũng,
Nguyễn Thị Việt Nga*,
61-66
11 Phát triển câu ngôn ngữ kí hiệu từ thành phần nòng cốt (thông qua sự đối sánh với tiếng Việt)
Lê Thị Tố Uyên,
67-73
12 Các yếu tố cấu thành năng lực tự học tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật thương mại, Trường Đại học Ngoại thương
Phạm Quang Hưng,
74-80

Tạp chí khác