Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại

Xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy của giáo viên trên cơ sở lí luận dạy học hiện đại

Phạm Văn Hiếu hieupv123@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 Cách mạng Tháng Tám, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày khái quát các mô hình lí luận dạy học và lí thuyết học tập cơ bản, trên cơ sở đó đề xuất nhóm các tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học: Mục đích (mục tiêu), nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, không gian, thời gian, quan hệ thầy trò, kết quả. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá chất lượng dạy học đã trình bày ở trên, tác giả xây dựng tiêu chí đánh giá một tiết dạy (Phiếu dự giờ). Trong phiếu dự giờ có 7 nhóm tiêu chí với 15 tiêu chí cụ thể và có quy định điểm cho mỗi tiêu chí.
Từ khóa: 
Criteria for assessing teaching quality
observation sheet.
Tham khảo: 

[1] Võ Ngọc Vĩnh, (2013), Quản lí chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể, Đại học Quốc gia Hà Nội

[2] Bernd Meier, Nguyễn Cường, (2015), Lí luận dạy học hiện đại cơ sở đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Nguyễn Chí Tăng, (2015), Một số vấn đề tâm lí học về hoạt động dạy học trong xã hội hiện đại, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số 08, tr.14 -17

[4] Vũ Xuân Hùng, (2012), Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên, NXB Lao động Xã hội.

[5] https://hoatieu.vn/mau-phieu-du-gio-141309.

[6] https://hoatieu.vn/phieu-danh-gia-tiet-day-o-cap-tieuhoc-103361.

[7] https://download.vn/phieu-danh-gia-tiet-du-gio-34945

Bài viết cùng số