Sử dụng phần mềm Geogebra thiết kế một số sản phẩm hình học động phục vụ việc dạy diện tích hình thang ở môn Toán lớp 5

Sử dụng phần mềm Geogebra thiết kế một số sản phẩm hình học động phục vụ việc dạy diện tích hình thang ở môn Toán lớp 5

Trần Hòa Hiệp* thhiep@sgu.edu.vn Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Tấn Tài tainguyensgu2021@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tập trung nghiên cứu về phần mềm hình học động (DGS) phục vụ cho mục đích xây dựng một số tình huống dạy hình học ở Tiểu học. Cụ thể, thiết lập công thức tính diện tích hình thang với các cấp độ từ đơn giản đến nâng cao, giúp học sinh Tiểu học phát triển tư duy Toán học bằng phần mềm GeoGebra. Tác giả hi vọng rằng, những kết quả nghiên cứu này cùng với các sản phẩm hình học động (DGP) sẽ nhận được sự quan tâm từ giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học và sự hứng thú học môn Toán của học sinh Tiểu học.
Từ khóa: 
GeoGebra
DGS
DGP
trapezoids
sliders
primary
dynamic
area
Tham khảo: 

[1] Pannen Paul, (2014), Interactivity technology in teaching and learning mathematics, in Electronic Proceedings of the 19th Asian Technology Conference in Mathematics, Yogyakarta: Indonesia

[2] Đỗ Đình Hoa - Nguyễn Áng - Tự Ân - Vũ Quốc Chung - Đỗ Tiến Đạt - Đỗ Trung Hiệu - Đào Thái Lai - Trần Văn Lý - Phạm Thành Tâm - Kiều Đức Thành - Lê Tiến Thành - Vũ Dương Thụy, (2018), Toán 5, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.93.

[3] Annie Bessot - Nguyễn Thị Nga, (2011), Mô hình hóa Toán học các hiện tượng biến thiên trong dạy học nhờ hình học động dự án nghiên cứu MIRA, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vol. 20, pp. 55-63.

[4] Nguyễn Đăng Minh Phúc - Huỳnh Minh Sơn, (2021), Ứng dụng phép dựng hình mềm trong dạy học Toán cho học sinh ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, tập 494, pp. 31-36

[5] Vũ Thị Phương, (5/2021), Sử dụng GeoGebra để củng cố lí thuyết hình học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 18, pp. 817-826.

[6] Tăng Minh Dũng, (2020), Engaging pre-service mathematics teacher in using augmented reality technology: The case of “3D calculator” app, Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 17, no. 3, pp. 485-499.

[7] Shadaan, P., & Leong, K. E., (2013), Effectiveness of Using GeoGebra on Student Understanding in Learning Circles, Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol. 1, no. 4, pp. 1-11.

[8] Dragana Martinovic - Agida G. Manizade, (2020), Teachers using GeoGebra to visualize and verify Conjectures about Trapezoids, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education.

[9] G. Stols, (2009), GeoGebra in 10 lession, South Africa: Africa.

[10] Finzer W, Jackiw N, (1998), Dynamic manipulation of Mathematics objects, Key Curriculum Press, USA.

Bài viết cùng số