Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

Biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân theo định hướng phát triển năng lực thực hiện

Triệu Thị Thu trieuthuttcp@gmail.com Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ Đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở khái quát những vấn đề lí luận về quản lí dạy học các môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân theo định hướng phát triển năng lực thực hiện, qua phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi trên 98 cán bộ quản lí, giáo viên, tác giả bài báo khái quát bức tranh thực trạng về vấn đề này, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất 06 biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học các môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân theo hướng phát triển năng lực thực hiện, bao gồm: Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lí, giáo viên, học viên về dạy và học môn Nghiệp vụ cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Chỉ đạo sử dụng phương tiện kĩ thuật hiện đại trong dạy học môn Nghiệp vụ cơ bản ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân; Chú trọng xây dựng môi trường sư phạm và đảm bảo các điều kiện cho hoạt động dạy và học môn Nghiệp vụ cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học môn Nghiệp vụ cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hiện.
Từ khóa: 
Teaching activities
management of teaching activities
Basic professional subjects
Tham khảo: 

[1] William E. Blank (1982), Handbook for Developing Competency - Based Training Programs, Prentice Hall, Inc, Ohio

[2] John W Burke (1995), Competency Based Education and Training, The Flalmer Press, London

[3] Shirley Fletcher (1995), Competence - Based Assessment Techniques, Kogan Page Ltd, London.

[4] Harris, R., Guthrie, H., Hobart, B., & Lundberg, D. (1995), Competency-Based Education and Training: Between a Rock and a Whirlpool. South Melbourne: Macmillan Education Australia

[5] Nguyễn Đức Trí (1996), Tiếp cận đào tạo nghề dựa trên năng lực thực hiện và việc xậy dựng tiêu chuẩn nghề (Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ 93-38-24), Viện Nghiên cứu Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội.

[6] Cao Danh Chính (2012), Dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường Đại học Sư phạm kĩ thuật, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số