Số 3, tháng 03 năm 2024

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Nghiên cứu về tự chủ đại học ở Việt Nam: Tổng quan từ các công bố quốc tế và trong nước
Nguyễn Thu Hà,
Trần Thị Phương Nam*,
Nguyễn Lệ Hằng,
1-8
2 Tự chủ tài chính trong các trường đại học của Việt Nam: Thực trạng và những khuyến nghị
Nguyễn Anh Tuấn,
9-14
3 Thực trạng đào tạo kĩ năng xanh trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
Lương Minh Phương*,
Ngô Thị Thanh Tùng,
Đinh Thị Bích Loan,
Phạm Thị Vân,
Nguyễn Thị Thanh Thủy,
15-23
4 Rèn luyện tư duy thuật Toán trong dạy học nội dung giao tuyến của hai mặt phẳng ở lớp 11 với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra
Nguyễn Ngọc Giang,
Nguyễn Ái Quốc,
Phạm Huyền Trang*,
Trần Châu Thanh Ngọc,
24-30
5 Một số vấn đề về trang bị và sử dụng thiết bị dạy học lớp 10 năm học 2022 - 2023
Phạm Thị Hằng*,
Hà Văn Quỳnh,
Đặng Thị Phương,
Hồ Thị Hồng Vân,
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan,
31-38
6 Vận dụng Thuyết Đa trí tuệ trong dạy học môn Toán tiểu học nhằm phát triển năng lực học sinh
Nguyễn Trung Thanh ,
39-45
7 Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên tiểu học
Phan Thái Hiệp,
46-52
8 Tích hợp giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học trong dạy học chủ đề “Con người và sức khỏe” môn Khoa học ở Tiểu học
Phạm Việt Quỳnh*,
Phan Thị Hồng The,
53-57
9 Quyết định lựa chọn trường đại học của học viên sau đại học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: So sánh giữa nhóm ngành Khoa học xã hội và Khoa học kĩ thuật
Dương Minh Quang,
58-63
10 Ứng dụng Blended learning trong giảng dạy Chủ nghĩa Xã hội khoa học ở Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Phùng Thanh Hoa,
64-68
11 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng công cụ đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh phổ thông
Nguyễn Thị Thanh*,
Phan Thị Bích Lợi,
Hà Thị Thúy,
69-74
12 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy của bang New South Wales (Australia)
Phạm Thị Thu Hiền ,
75-80

Tạp chí khác