Số 2, tháng 02 năm 2024

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Thực trạng và định hướng nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục
Trịnh Thị Anh Hoa*,
Nguyễn Đức Minh,
Nguyễn Lê Vân Dung,
Phạm Thị Bích Đào,
Trịnh Vân Hà,
1-7
2 Nhận định về mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự phát triển của khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nguyễn Thị Thanh Thủy,
8-14
3 Những vấn đề đặt ra đối với quản trị nguồn nhân lực trong môi trường tự chủ đại học
Đặng Thị Thu Liễu*,
Trương Tấn Đạt,
15-21
4 Nội hàm quản lí các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên qua tổng quan nghiên cứu
Nguyễn Thanh Tâm,
22-28
5 Mối liên hệ giữa khung năng lực số với năng lực nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông
Nguyễn Bảo Quốc,
29-35
6 Thực trạng triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 năm học 2022 - 2023
Bùi Thanh Thủy*,
Hồ Thị Hồng Vân,
Võ Thanh Hà,
Lê Anh Tuấn,
Đặng Minh Phượng,
36-42
7 Vận dụng kĩ thuật đọc “SQ3R” vào dạy học đọc hiểu nhằm phát triển năng lực cho học sinh
Trịnh Văn Sỹ,
43-47
8 Giải pháp sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng thời kì hội nhập
Trần Văn Hưng*,
Lê Thanh Huy,
48-54
9 Hứng thú của sinh viên trong học tập môn Vật lí với hình thức đào tạo kết hợp (Nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông)
Nguyễn Thị Thanh Huyền,
55-59
10 Vận dụng học tập trải nghiệm nhằm giáo dục giá trị sống cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Giáo dục đạo đức ở tiểu học - Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Ngô Thị Kim Hoàn,
Nguyễn Diệp Ngọc*,
60-66
11 Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc và một số kiến nghị hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học Việt - Trung
Nguyễn Thị Quý,
67-73
12 Nghiên cứu về các mô hình phòng chống bạo lực học đường ở Việt Nam và trên thế giới
Nguyễn Thị Hiền,
74-80

Tạp chí khác