Số 1, tháng 01 năm 2024

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Những thay đổi chính sách kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW
Nguyễn Quý Thanh,
Phạm Quang Tiệp,
Lê Thái Hưng*,
Lê Lâm,
1-11
2 Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục ở các trường đại học trong quân đội hiện nay
Lê Quang Mạnh*,
Lê Ngọc Tường,
12-19
3 Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên trong giáo dục đại học
Đinh Thị Quỳnh Hà,
20-25
4 Vốn văn hóa - Điều kiện để phát triển giáo dục gia đình
Đặng Minh Phượng,
26-31
5 Đổi mới dạy học viết trong trường trung học - Nhìn từ yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018
Bùi Minh Đức*,
Trần Hoài Phương,
32-38
6 Một số đề xuất phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục chuyên biệt ở Việt Nam
Trần Thị Phương Nam,
39-45
7 Tổng quan nghiên cứu về phát triển năng lực quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non
Trần Thị Thanh Tuyền*,
Dương Thị Kim Oanh,
46-52
8 Đánh giá tính sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế bằng test TSD - Z của Klaus K. Urban
Vũ Thị Ngọc Minh*,
Hoàng Thị Ngọc Thanh,
53-59
9 Blended Elearning - Mô hình lớp học đảo ngược trên nền tảng VLE Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng năng lực tự học cho sinh viên trong thời kì kỉ nguyên số
Đoàn Thị Thanh Nhàn,
60-66
10 Nghiên cứu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên tiểu học ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Hồ Văn Thống*,
Nguyễn Văn Đệ,
Lữ Thị Hải Yến,
Cao Thanh Hùng,
67-72
11 Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng kế hoạch bài dạy theo mô hình dạy học kết hợp và đề xuất cho Việt Nam
Kiều Thu Linh*,
Trần Mỹ Ngọc,
Đặng Thị Thu Huệ,
Đoàn Thị Thúy Hạnh,
Trần Bích Hằng,
Phan Thị Thu,
Lê Quỳnh Như,
73-80

Tạp chí khác