Thực trạng năng lực dạy học tích hợp liên môn của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực trạng năng lực dạy học tích hợp liên môn của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phùng Quý Sơn quysonls@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Số 9 Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Loan* phuongloanlce@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Số 9 Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Cường nguyenngoccuong@lce.edu.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn Số 9 Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Tóm tắt: 

Dạy học tích hợp liên môn là một trong những xu hướng dạy học của nền giáo dục hiện đại. Nội dung học tập được thiết kế thành một chuỗi vấn đề, tình huống. Theo đó, người học phải huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học. Nghiên cứu này đã khảo sát thực trạng dạy học tích hợp liên môn của đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Từ khóa: 
Thực trạng
năng lực
dạy học tích hợp liên môn
giáo viên trung học cơ sở.
Tham khảo: 

Bài viết cùng số