Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến

Sử dụng hệ thống bài tập Hóa học liên quan đến vấn đề thực tiễn kết hợp với mô hình lớp học đảo ngược nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học trực tuyến

Nguyễn Thị Bích Hiền* bhdhvnguyen@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Mai Quỳnh Châu mqcboyboy@gmail.com Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hùng Sơn - Kiên Giang 14 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mô hình dạy học lớp học đảo ngược là một trong những mô hình dạy học mà có thể giúp người học chủ động, tăng quyền kiểm soát cho bản thân, khuyến khích việc học tập và cộng tác, thế nên hình thức dạy học này sẽ là một gợi ý cho việc dạy học trực tuyến thêm phát huy hiệu quả và nâng cao năng lực tự học cho học sinh. Bên cạnh đó, Hóa học với đặc thù là một khoa học thực nghiệm, có nội dung gắn liền với thực tiễn cuộc sống nên sẽ rất hiệu quả cho giáo viên nếu biết sử dụng các bài tập có liên quan đến thực tiễn vào việc dạy học. Bài báo đề cập đến cách thức vận dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp với hệ thống bài tập được xây dựng có nội dung gắn liền với thực tiễn trong dạy học Hóa học 10 nhằm kích thích hứng thú và động cơ học tập, tăng tính chủ động cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID 19.
Từ khóa: 
Flipped classroom
Motivation
chemistry teaching
reality problem in teaching chemistry
Online teaching
Tham khảo: 

[1] Bergmann, J., & Sams, A, (2012b), Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, Eugene: ISTE.

[2] Bergmann, J., Sams, A, (2012), Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day, International Society for Technology in Education

[3] Nguyễn Thị Bích Hiền, (2017), Bài tập hóa học với việc phát triển tư duy cho học sinh, NXB Đại học Vinh.

[4] Nguyễn Cảnh Toàn, (2002), Học và dạy cách học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[5] https://baodantoc.vn/khac-phuc-nhung-bat-cap-trongday-va-hoc-truc-tuyen-1614651967922.ht

[6] https://tuoitre.vn/tuong-hoc-truc-tuyen-giam-tai-naongo-om-m ay-tinh-hoc-t u-sang-den- khuya-202111022 2373085.htm

Bài viết cùng số