Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán ở trường Tiểu học (Chương trình 2018)

Một số vấn đề về sử dụng đa phương tiện trong dạy học môn Toán ở trường Tiểu học (Chương trình 2018)

Trần Thúy Ngà ngatt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong dạy học, với sự hỗ trợ của đa phương tiện (multimedia) như: văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video… giáo viên có thể xây dựng được những bài giảng sinh động, góp phần to lớn trong việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học. Bài viết đề xuất một số biện pháp sử dụng hiệu quả đa phương tiện để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
Từ khóa: 
Multimedia
teaching method
mathematics
primary
competency.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

[3] Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), (2021), Toán 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Phó Đức Hoà - Ngô Quang Sơn, (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực, NXB Giáo dục.

[5] Đào Thái Lai, (2007), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

[6] Đỗ Đức Thái (Chủ biên), (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Toán Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số