Thực trạng đánh giá mức độ phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề ở tiểu học

Thực trạng đánh giá mức độ phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề ở tiểu học

Phạm Thị Thu Thảo phamthuthaolmnx@gmail.com Trường Tiểu học Lômônôxốp Khu đô thị Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh tiểu học trong tổ chức hoạt động trải nghiệm là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong việc phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh. Bằng hoạt động trải nghiệm của bản thân, mỗi học sinh vừa là người tham gia, vừa là người thiết kế và tổ chức các hoạt động cho chính mình, qua đó tự khám phá, điều chỉnh bản thân, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động, tổ chức cuộc sống để sinh hoạt và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm. Bài viết phân tích thực trạng phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề ở Trường Tiểu học Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, từ đó đưa ra được các biện pháp phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống cho học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề một cách phù hợp và hiệu quả nhất.
Từ khóa: 
Adaptive capacity
experiential activities
primary school.
Tham khảo: 

[1] Đỗ Xuân Thảo - Nguyễn Hữu Hợp, (2019), Chương trình Giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

[3] Phó Đức Hòa (Chủ biên) - Vũ Thị Lan Anh - Nguyễn Huyền Trang, (2020), Phương pháp và Hình thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học (Module 2), Dự án GREP, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bản dự thảo).

[4] Đặng Vũ Hoạt - Phó Đức Hòa, (2016), Giáo dục học tiểu học I, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Phó Đức Hòa (Chủ biên), (2020), Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm lớp 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), (2021), Hoạt động trải nghiệm 2, Sách giáo khoa và sách giáo viên, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Nguyễn Hữu Hợp, (2019), Hỏi đáp về dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số