Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên trường trung học cơ sở tỉnh Nam Định

Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên trường trung học cơ sở tỉnh Nam Định

Phạm Thị Hồng Thắm thampth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết thông qua điều tra thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc của giáo viên trung học cơ sở hiện nay để đưa ra những kết quả mang tính khoa học, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có những nhận định ban đầu về hiệu quả của việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp hơn với người dạy và người học. Các kết quả thu được như sau: 1/ Giáo viên hiện nay đang vẫn chịu rất nhiều các áp lực từ nhiều phía; 2/ Vẫn còn tỉ lệ lớn giáo viên chưa thực sự coi trọng nghề giáo; 3/ Chính sách của nhà nước chưa giúp giáo viên cảm thấy yên tâm trong hoạt động nghề; 4/ Năng lực giáo viên cần nâng cao và hoàn thiện hơn; 5/ Cần tăng cường sự kết nối giữa giáo viên với lãnh đạo và đồng nghiệp.
Từ khóa: 
Happiness
perceiving happiness
Teachers
career happiness
Tham khảo: 

[1] Lê Ngọc Văn, (2019), Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đánh giá, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Keyes - Waterman, (2009), Keyes’s Model of Mental Health With Personal Growth Initiative as a Parsimonious Predictor, Journal of Counseling Psychology, American Psychological Association, Vol.56, No. 2, p.321–329

[3] Phạm Thế Kiên, (2020), Thực trạng hạnh phúc trong công việc của đội ngũ viên chức quản lí Đại học Huế, Tạp chí Giáo dục, Số 484, Kì 2, tr.16-21.

[4] Bùi Văn Vân - Nguyễn Thị Hằng Phương, (2018), Thực trạng mức độ hạnh phúc của cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tr.109- 112.

[5] Nguyễn Thị Bình, (2012), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình chủ nhiệm và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Vietnam Peace and Development Foundation) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, mã số 01-2010.

[6] Nguyễn Thị Thuý Dung, (2016), Biểu hiện stress ở cán bộ quản lí tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 386, kì 1, tr.12-15.

[7] Lê Văn Thân, (2019), https://giaoduc.net.vn/giaoduc-24h/nghe-giao-nay-da-la-mot-nghe-nguy-hie..., Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

[8] Phạm Quang Trung, (2020), Thực trạng chất lượng và đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục cơ sở, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số KHGD/16-20. ĐT.022.

Bài viết cùng số