Số 24, tháng 12 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Quản lí nhà nước về nhà giáo trên thế giới và vấn đề đặt ra với Việt Nam
Phạm Đỗ Nhật Tiến,
Trần Công Phong,
Trịnh Thị Anh Hoa,
1-10
2 Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
Hồ Ngọc Khương,
11-15
3 Thực trạng và xu hướng phát triển nhân lực trình độ đại học trên thị trường lao động
Trần Thị Thái Hà,
Phạm Ngọc Toàn,
16-21
4 Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay
Trần Văn Hoan,
22-27
5 Vận dụng một số nội dung tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc giáo dục cán bộ quản lí và giáo viên hiện nay
Nguyễn Văn Tráng,
28-32
6 Một số giá trị văn hóa truyền thống cần được giáo dục cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Nguyễn Thị Thu Huyền,
33-37
7 Suy thoái đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị
Nguyễn Hùng Vương,
Phùng Thị Thúy Tình,
38-42
8 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở các nhà trường quân đội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Quang Bình,
43-48
9 Thực trạng và giải pháp giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học viên các trường sĩ quan quân đội
Nguyễn Viết Tiến,
49-53
10 Phát triển ngân hàng trắc nghiệm thích ứng để đánh giá năng lực đọc hiểu môn Ngữ văn của học sinh lớp 10 trung học phổ thông
Lê Thái Hưng,
Trần Thị Hoa,
Đặng Thị Mây,
Hoàng Lan Hương,
54-59
11 Dạy học theo hướng phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh từ trường hợp bài thơ “Thuốc đắng” của Mai Văn Phấn
Lê Hải Anh,
Chu Thị Thuỷ,
60-65
12 Đề xuất chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Công nghệ cấp Trung học cơ sở
Phạm Thị Hương,
Nguyễn Thị Nhị,
Lê Đức Giang,
66-71
13 Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Đạo đức cấp Tiểu học (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018)
Nguyễn Thị Việt Hà,
72-77
14 Giải pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học theo tiếp cận năng lực
Phùng Quang Dương,
78-83
15 Quan niệm về dạy học tiếng Anh hiệu quả của sinh viên Trường Đại học Vinh
Lê Thị Tuyết Hạnh,
Nguyễn Lê Hoài Thu,
83-88
16 Giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Đỗ Khánh Năm,
89-94
17 Thực trạng hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Lê Thị Hồng Lam,
95-99
18 Hướng tới xây dựng trường học thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Long Giao,
100-104
19 Thực trạng hoạt động xây dựng môi trường vật chất thân thiện cho học sinh ở các trường trung học cơ sở công lập tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Thị Thúy Hằng,
105-110
20 Mô hình hợp tác đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Malaysia - Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Trần Văn Hùng,
111-120
21 Xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam từ góc nhìn kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore
Phạm Tuyết Nhung,
116-120