Số 16, tháng 04 năm 2019

Stt Tiêu đề Tác giả Số trang
1 Hoạt động trải nghiệm trong giáo dục phẩm chất nhân cách học sinh phổ thông
Phan Trọng Ngọ,
1-6
2 Dự báo nhu cầu nhân lực giáo dục cấp tỉnh
Trần Văn Hùng,
7-12
3 Quản trị trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, vận dụng kiến thức trong thời kì cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thị Hương,
13-18
4 Thực trạng phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm Hóa học thông qua dạy học các học phần Hóa học đại cương
Nguyễn Thị Thu Lan,
Đào Thị Việt Anh,
Chu Văn Tiềm,
19-24
5 Khung lí thuyết quản lí đào tạo giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra dựa vào năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Hoàng Thị Song Thanh,
25-30
6 Gợi ý tổ chức dạy học môn học lựa chọn ở trường trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới
Phạm Đức Quang,
Lê Anh Tuấn,
Nguyễn Sỹ Hiệp,
31-36
7 Đề xuất mô hình sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực
Nguyễn Thị Thanh Thủy,
37-42
8 Thiết kế và sử dụng Rubrics làm công cụ đánh giá trong quá trình dạy học Toán ở trường trung học phổ thông
Trịnh Thị Phương Thảo,
43-48
9 Lồng ghép giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên và Chương trình môn Sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới
Dương Quang Ngọc,
49-54
10 Thiết kế một số nội dung dạy học ngoài môi trường thiên nhiên trong dạy học Sinh học 6 trung học cơ sở
Lê Thị Phượng,
55-60
11 Những yếu tố ảnh hưởng tới việc nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Trần Thị Yên,
61-66
12 Mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - phân tích từ lí thuyết của Joyce Epstein
Nguyễn Thị Ngọc Liên,
67-72
13 Phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
Thái Văn Thành,
Nguyễn Ngọc Hiền,
Nguyễn Thị Thu Hạnh,
73-78
14 Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua tổ chức hoạt động chơi
Vũ Thị Ngọc Minh,
79-84
15 Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh trung học cơ sở môn Ngữ văn
Trần Thị Kim Dung,
82-87
16 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ làm công tác tham vấn học đường ở khu vực phía Nam
Huỳnh Văn Sơn,
85-90
17 Đổi mới phương pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đào Thị Cẩm Nhung,
91-96
18 Kinh nghiệm tổ chức dạy học tự chọn ở trường trung học phổ thông của Úc và một số đề xuất cho Việt Nam
Nguyễn Thị Kim Dung,
97-102
19 Kỉ luật học đường và một số trường phái, mô hình nghiên cứu quốc tế về vấn đề kỉ luật học đường
Ngô Thanh Thủy,
103-108
20 Triết lí giáo dục của John Dewey - Quá trình hình thành và một số nội dung cơ bản
Phạm Thị Hồng Ngân,
115-120