Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng kế hoạch bài dạy theo mô hình dạy học kết hợp và đề xuất cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng kế hoạch bài dạy theo mô hình dạy học kết hợp và đề xuất cho Việt Nam

Kiều Thu Linh* linhkt@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trần Mỹ Ngọc ngoctm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Thu Huệ huedtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đoàn Thị Thúy Hạnh hanhdtt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Trần Bích Hằng hangtb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phan Thị Thu thupt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lê Quỳnh Như nhulq@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự xuất hiện của các phần mềm tiên tiến, ứng dụng học tập, dạy học kết hợp ở bậc học phổ thông ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu thế trên. Để áp dụng hiệu quả mô hình dạy học kết hợp, việc chuẩn bị kế hoạch bài dạy hợp lí và kĩ càng hơn đóng vai trò rất quan trọng. Kế hoạch bài dạy trong dạy học kết hợp giúp đảm bảo sự hiệu quả và tổ chức hợp lí của quá trình học, đồng thời tận dụng tốt những lợi ích của cả hai hình thức dạy học. Bài viết trình bày một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và triển khai kế hoạch bài dạy trong dạy học kết hợp, từ đó đề xuất quy trình xây dựng và khung kế hoạch bài dạy trong dạy học kết hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các giờ dạy học kết hợp ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Dạy học kết hợp
Kế hoạch bài dạy
quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy
kinh nghiệm quốc tế
chất lượng
Tham khảo: 

[1] Curtis J. Bonk, Charles R. Graham, (2005), The Handbook of B-learning learning: Global perspectives, local designs, San Francisco, CA: Pfeiffer. ISBN 0787977586

[2] Chrysalis, (2021), How to Create a Lesson Plan Format for a Blended Learning Setup, Retrieved from: https:// empowerment.chrysalis.world/blog/how-to-create-alesson-plan-format-for-a-blended-learning-setup.

[3] Cicek, V. & Tok, H, (2014), Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in U.S. and Turkish Kindergarten thru 12th Grade Public School System: A Comparative Study, International Journal of Teaching and Education, 2(2), 10–20.

[4] Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W, (2000), Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education, The Internet and Higher Education, 2(2–3): 87–105.

[5] Milkova, S, (2012), Strategies for effective lesson planning, Center for Research on learning and Teaching.

[6] Nguyễn Thế Dũng, (2018), Dạy học tương tác theo tiếp cận năng lực trong B-learning cho sinh viên Sư phạm Tin học, Luận án Tiến sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

[7] Trần Văn Hưng, (2019), Dạy học kết hợp (B-learning) dựa vào phong cách học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học, Luận án Tiến sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Đại - Đào Thị Việt Anh, (2019), Xây dựng khung năng lực tự học của học sinh trung học phổ thông trong dạy học Hóa học theo mô hình Blended learning, Tạp chí Giáo dục, số 458, kì 2, tr.45-50.

[9] Đỗ Vũ Sơn, (2015), Dạy học kết hợp và một số hình thức kết hợp trong dạy học môn Địa lí ở các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt.

[10] Đào Ngọc Chính và nhóm nghiên cứu, (2022), Nghiên cứu mô hình dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến ở trường phổ thông góp phần thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[11] Kiều Thu Linh và nhóm nghiên cứu, (2023), Thực trạng dạy học kết hợp ở trường Trung học phổ thông Việt Nam và một số khuyến nghị, Báo cáo Hội thảo Khoa học thường niên về Giáo dục phổ thông, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông Quốc gia.

[12] https://www.facebook.com/100040016370529/videos/ 1808963269522547/?mibextid=Nif5oz.

[13] https://giaoduc.net.vn/vu-truong-vu-giao-duc-trunghoc-giai-thich-mau-giao-an-5512-va-thu-cong-tacpost218343.gd

[14] Oliver, M., & Trigwell, K, (2005), Can ‘blended learning’ be redeemed?, E-learning and Digital Media, 2(1), 17-26.

[15] Michael B. Horn, Heather Staker, (2014), Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools, Jossey-Bass; 1 edition.

[16] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/12/2020), Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường theo Thông tư 32.

[17] Bosch, C. et al, (2019), Integrating Cooperative Learning into the Combined Blended Learning Design Model: Implications for Students’ Intrinsic Motivation, International Journal of Mobile and Blended Learning, 58-73.

Bài viết cùng số