Vốn văn hóa - Điều kiện để phát triển giáo dục gia đình

Vốn văn hóa - Điều kiện để phát triển giáo dục gia đình

Đặng Minh Phượng phuongdm@gesd.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục gia đình là hình thức giáo dục xuất hiện từ rất lâu đời nhưng đã dần biến mất khi chế độ giáo dục phổ thông được hình thành và thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc. Ngày nay, một số nước trên thế giới đã công nhận hình thức giáo dục gia đình. Ở Việt Nam, giáo dục gia đình là hình thức giáo dục tự phát, chưa có cơ sở pháp lí và khoa học. Bài viết tập trung nghiên cứu ở Việt Nam và Nga, dựa trên dữ liệu nghiên cứu xã hội học, chứng minh rằng trong điều kiện xã hội hiện đại vốn văn hóa gia đình thông qua cơ chế kế thừa, tái sản xuất là nguồn lực phát triển giáo dục gia đình.
Từ khóa: 
Vốn văn hóa
vốn văn hóa gia đình
giáo dục gia đình
homeschooling
Việt Nam.
Tham khảo: 

[1] Магомедов, М. Г. (2017), Vốn văn hóa của gia đình như một yếu tố di động xã hội trong điều kiện thực tế xã hội của xã hội Nga hiện đại, Гуманитарий Юга России, (2), 194-201.

[2] Nghị định của Chính quyền quận Elovsky, (2013), Quy định về giáo dục phổ thông tiểu học, phổ thông cơ bản, phổ thông trung học dưới hình thức giáo dục gia đình tại quận thành phố Elovsky.

[3] Lệ Thu, (2017), PGS Văn Như Cương: “Mô hình Homeschool không thích hợp ở Việt Nam”, Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2023, https://dantri. com.vn/giao-duc-huong-nghiep/pgs-van-nhu-cuongmo-hinh-homeschool-khong-thich-hop-o-vietnam-20170504073449891.htm

[4] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục 2019 số 43/2019/ QH14.

[5] Hamlin, D., (2019), Do homeschooled students lack opportunities to acquyre cultural capital? Evidence from a nationally representative survey of American households. Peabody Journal of Education, 94(3), 312-327.

Bài viết cùng số