Năng lực cuộc sống - Một số gợi ý và lưu ý khi tích hợp chúng trong lớp học ngoại ngữ

Năng lực cuộc sống - Một số gợi ý và lưu ý khi tích hợp chúng trong lớp học ngoại ngữ

Trần Thị Thanh Tú * tranthanhtusp@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu 689 Cách Mạng Tháng 8, Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Trần Hữu Anh Tuấn tuantran158@yahoo.com Trường Trung học phổ thông Châu Thành 124 đường 27 tháng 4, Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng. Thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - công nghiệp 4.0 đòi hỏi việc chuẩn bị tốt hơn những năng lực cần thiết cho học sinh. Việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, cần một cách tinh tế hơn trang bị cho người học những kĩ năng và trải nghiệm vượt ra ngoài giới hạn thông thường của việc học một ngôn ngữ. Bài viết giới thiệu khái quát một số năng lực cuộc sống (tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, giao tiếp, hợp tác, học cách học, trách nhiệm xã hội) đồng thời đưa ra một số gợi ý và lưu ý khi tích hợp chúng trong các lớp học ngoại ngữ để phần nào hỗ trợ giáo viên trong lĩnh vực đầy thách thức này.
Từ khóa: 
Life competencies
transferable Skills
21st century skills
English classes.
Tham khảo: 

[1] Bedir, H, (2019), Pre-service ELT teachers’ beliefs and perceptions on the 21st century learning and innovation skills (4Cs), Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 231-246.

[2] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Introduction, Cambridge University Press.

[3] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Creative thinking, Cambridge University Press.

[4] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Critical thinking, Cambridge University Press.

[5] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Communication, Cambridge University Press.

[6] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Collaboration, Cambridge University Press.

[7] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Learning to learn, Cambridge University Press

[8] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Social responsibilities, Cambridge University Press

[9] Cambridge, (2020), The Cambridge Life Competencies Framework: Emotional development, Cambridge University Press.

[10] Dewey, J, (1910), How We Think, D. C Heath & Co Publishers: Chicago

[11] Larsen-Freeman, Diane, (1986), Techniques and principles in language teaching, New York: Oxford University Press.

[12] UNICEF, (2020), Report: Assessment on employability skills gaps and good practices by business to upskill marginalized and vulnerable young people, Mekong Development Research Institute.

[13] Wan, G. & Gut, D. M, (2011), Bringing schools into the 21st century, Springer.

[14] https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ flyers/preparation/.

Bài viết cùng số