Bài tập đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực

Bài tập đọc hiểu cho học sinh lớp 2 theo hướng phát triển năng lực

Lê Thị Mai An lethimaian.dth@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp 783 Phạm Hữu Lầu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đọc là một hoạt động ngôn ngữ của chương trình Tiếng Việt ở tiểu học, đảm bảo cho mỗi cá nhân phát triển tốt trong học tập, làm việc và giao tiếp. Đây là vấn đề đã được nghiên cứu nhiều nhưng nó vẫn còn cần được nhìn nhận sâu và kĩ hơn nữa. Bám sát mục tiêu phát triển năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, chúng tôi đề xuất biện pháp đọc hiểu ở một trường hợp lựa chọn là bài tập đọc hiểu. Chúng tôi chọn một số bài tập để tiến hành thực nghiệm vì đây là bài tập đáp ứng được những tiêu chí mà nghiên cứu này đặt ra là theo hướng phát triển năng lực nhưng vẫn vừa sức học sinh.
Từ khóa: 
competence
reading comprehension
Vietnamese language and Literature subject
Exercises
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Hạnh, (01/2018), Xác định các thành tố của kĩ năng đọc cơ bản, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 01.

[2] Bùi Mạnh Hùng, (2021), Tiếng Việt lớp 2 (tập 1,2), Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam

[3] Lê Phương Nga, Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Kim Thoa, (2021), Bài tập tiếng Việt cơ bản và nâng cao theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, (tập 1,2), NXB Giáo dục Việt Nam.

[4] Đỗ Ngọc Thống, Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga, (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt ở Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số