Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp trong môn Hóa học ở trường trung học phổ thông

Phạm Thị Bích Đào* daoptb@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Thái ntthailhp@gmail.com Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong 76 Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Nguyễn Thị Lan Anh lananh98bnn@gmail.com Trường Trung học cơ sở Yên Phụ Xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Ngô Hồng Đào ngohondaobn98@gmail.com Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự Đường Nguyễn Quán Quang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược là một trong những phương pháp dạy học hiện đại nhằm khắc phục nhiều hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống cũng như đáp ứng được những yêu cầu đổi mới về giáo dục trong thời đại ngày nay. Nguyên tắc chung của phương pháp này là lấy người học làm trung tâm: Học sinh sẽ tự sắp xếp thời gian để tự tìm hiểu nội dung bài học qua mạng (Thông thường, giáo viên sẽ cung cấp học liệu, bài giảng trên nền tảng trực tuyến), sau đó trên lớp là thời gian để giáo viên và học sinh cùng tương tác, thảo luận và khắc sâu kiến thức. Bài báo nghiên cứu thiết kế quy trình chung và quy trình thiết kế 01 kế hoạch bài dạy vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học kết hợp (trực tiếp kết hợp trực tuyến) môn Hóa học ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Flipped classroom
blended teaching
Chemistry subject
Tham khảo: 

[1] Creswell, J., & Clark, P., (2018), Designing and conducting mixed methods research (3rd edition.), SAGE

[2] Nguyễn Văn Đại, (2022), Vận dụng mô hình Blended Learning trong dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Heather Staker, Michael B. Horn, (2012), Classifying K–12 Blended Learning, Innosight Institute.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể, ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

[6] Nguyễn Chính, (2016), Dạy học theo mô hình Flipped Classroom, Báo Tia Sáng - Bộ Khoa học Công Nghệ.

[7] Đỗ Lăng Bình (Chủ biên) - Đỗ Hương Trà - Nguyễn Phương Hồng - Cao Thị Thặng, (2010), Dạy học tích cực – Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thế Dũng, (2015), Nghiên cứu sử dụng mô hình lớp học đảo ngược những khó khăn thách thức và khả năng ứng dụng, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 8D (60), tr.85-92.

[9] Vũ Thị Hồng Tuyến, (2017), Vận dụng phương pháp webquest trong dạy học tích hợp phần Hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực công nghệ thông tin và truyền thông, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[10] Nguyễn Hoài Nam - Vũ Thái Giang, (2017), Mô hình lớp học đảo trình trong bồi dưỡng kĩ năng công nghệ thông tin cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Khoa học Dạy nghề, số 43+44, tr.49-50.

[11] Thái Hoài Minh, (2017), Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy họ cho sinh viên sư phạm Hóa học của các trường đại học, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[12] Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Google Classroom lớp học điện tử kết hợp nhiều tiện ích, https:// sites.google.com/a/oude.edu.vn/google-apps-forhcmopen-university/all-google-apps/google-classroom-lophoc-dhien-tu-ket-hopnhieu-tien-ich

Bài viết cùng số