Sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế một số sản phẩm hình học động xây dựng công thức tính diện tích hình thoi ở lớp 4

Sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế một số sản phẩm hình học động xây dựng công thức tính diện tích hình thoi ở lớp 4

Trần Hòa Hiệp* thhiep@sgu.edu.vn Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trần Long Quang longquangsgu@gmail.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tập trung nghiên cứu về hiệu ứng của phần mềm GeoGebra nhằm thiết kế các sản phẩm hình học động phục vụ mục đích dạy học Hình học ở tiểu học. Cụ thể, tác giả mong muốn hình thành công thức tính diện tích hình thoi bằng hình ảnh động, giúp các học sinh tiểu học chủ động tiếp thu kiến thức và phát triển tư duy hình học bằng phần mềm GeoGebra. Thông qua thực nghiệm sư phạm, sản phẩm hình học động đã được các giáo viên tiểu học quan tâm và tạo hứng thú học Toán cho học sinh.
Tham khảo: 

[1] Dadang Juandi, Yaya S. Kusumah, Maximus Tamur, Krisna S. Perbowo, Muhammad Daut Siagian, Rini Sulastri, Habibi R. P. Negara, (2020), The Effectiveness of Dynamic Geometry Software Applications in Learning Mathematics: A Meta Analysis Study, iJIM, p.18.

[2] Trần Đức Thuận, (2015), Đặc điểm hình học của những hình cùng diện tích và việc nhận dạng phân số, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vol. 6(71), p. 109.

[3] Nguyễn Đăng Minh Phúc - Huỳnh Minh Sơn, (2021), Ứng dụng phép dựng hình mềm trong dạy học Toán cho học sinh ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, vol. 494, pp. 31-36.

[4] Vũ Thị Phương, (2021), Sử dụng GeoGebra để củng cố lí thuyết hình học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, vol. 18, pp.817 - 826.

[5] Ari Septian, Darhim, Sufyani Prabawanto, (2021), The Development of Calculus Teaching Materials using Geogebra, Indonesia Mathematics Education, vol. 4, pp.1 - 10.

[6] Lindiwe G Mokotjo - Matseliso L Mokhele, (2021), Challenges of Integrating GeoGebra in the Teaching of Mathematics in South African High Schools, Universal Journal of Educational Research, pp.963-973.

[7] M. Hohenwarter, (2009), GeoGebra: Vom Autodesign zur Computerschriftart. Springer-Verlag, SpringerVerlag, p. 20.

[8] Đỗ Đình Hoan - Nguyễn Áng - Vũ Quốc Chung - Đỗ Tiến Đạt - Đỗ Trung Hiệu - Trần Diên Hiển - Đào Thái Lai - Phạm Thanh Tâm - Kiều Đức Thành - Lê Tiến Thành - Vũ Dương Thụy, (2014), Toán 4, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[9] Đào Tam, (2005), Giáo trình hình học sơ cấp, NXB Đại học Sư phạm Vinh

Bài viết cùng số