Vai trò của gia đình và giáo viên trong việc hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến

Vai trò của gia đình và giáo viên trong việc hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến

Hoàng Thị Minh Anh anhhtm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Gia đình và giáo viên có vai trò lớn trong việc hỗ trợ học sinh học tập trực tuyến. Hỗ trợ tinh thần của phụ huynh quan trọng đối với hầu hết các thái độ và thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với hiệu quả bản thân của học sinh, các hình thức hỗ trợ tinh thần được cho là có lợi nhất là khi cha mẹ khuyến khích con cái họ tự tin và khi họ ủng hộ những nỗ lực và thành tích học tập của con cái. Về phía giáo viên, môi trường giáo dục là nơi giáo viên có thể truyền tải sự nhiệt tình đối với nội dung giảng dạy của họ sẽ hỗ trợ sự phát triển thái độ học tập tích cực ở học sinh, cụ thể là các mục tiêu học tập để hoàn thành nhiệm vụ, hiệu quả bản thân và thích đọc sách. Sự nhiệt tình của giáo viên có tầm quan trọng thúc đẩy quá trình học tập của học sinh. Điều quan trọng là Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia hiệu quả của phụ huynh. Nếu họ đang đi làm có thể được phép “nghỉ có lương”, được Nhà nước hỗ trợ bằng 70% thu nhập của họ. Cung cấp thông tin cho phụ huynh về cách hỗ trợ hiệu quả việc học tập của con em họ cũng có thể cải thiện kết quả giáo dục, cả trong thời gian học tập trực tuyến và trong thời gian bình thường. Giáo viên cũng cần được hỗ trợ để nhanh chóng thích nghi thực hành giảng dạy của họ với đào tạo từ xa, cho dù là thường xuyên hay đột xuất. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên đóng vai trò cơ bản trong việc hỗ trợ học sinh phát triển những thái độ quan trọng này, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, các chính sách can thiệp cần được thiết kế với mục tiêu giảm gánh nặng cho phụ huynh, giúp giáo viên và nhà trường tận dụng tối đa phương pháp học tập kĩ thuật số trong học tập trực tuyến.
Từ khóa: 
general education
Policy
Online learning
Teachers
students
parents
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (30/3/2021), Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, Hà Nội.

[2] UNESCO, (2020), Ứng phó với sự gián đoạn giáo dục do tình trạng đại dịch COVID-19, https://en.unesco.org/ covi19/educationresponse/

[3] Burgess, S, (2020), Chúng ta làm thế nào để giúp các nhóm học sinh học tập do tình trạng đại dịch COVID-19? VoxEU.org.

[4] Hanushek, E - L. Woessmann, (2020), Tác động đến kinh tế do sự mất mát trong học tập, NXB OECD, Paris, https://doi.org/10.1787/21908d74-e

[5] OECD, (2020), Giữ cho Internet luôn hoạt động trong thời kì khủng hoảng của đại dịch COVID-19, OECD Publishing, Paris.

[6] OECD, (2020), Học tập từ xa khi trường học đóng cửa: Học sinh và trường học chuẩn bị tốt như thế nào?, Thông tin chi tiết từ PISA, OECD Publishing, Paris

[7] Fleischer, H, (2012), Hiểu biết hiện tại của chúng ta về các dự án máy tính một-một, http://dx.doi.org/10.1016/j. edurev.2011.11.004

[8] Peterson, A. và cộng sự, (2018), Tìm hiểu phương pháp sư phạm đổi mới: Các chủ đề chính để phân tích các phương pháp tiếp cận mới đối với việc dạy và học, OECD, số 172, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/9f843a6e-en

[9] OECD, (2019), Triển vọng kĩ năng của OECD 2019: Phát triển mạnh trong thế giới kĩ thuật số, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/df80bc12-en

[10] Heckman, J. và cộng sự, (2014), Kĩ năng bồi dưỡng và đo lường: Cải thiện kĩ năng nhận thức và phi nhận thức để thúc đẩy thành công suốt đời, số 110, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5jxsr7vr78f7-en

[11] https://kenh14.vn/phu-huynh-va-giao-vien-nang-caplevel-de-day-truc-tuyen-cho-hoc-sinh-2020031514370 5314.chn

[12] https://tuoitrethudo.com.vn/giao-vien-phu-huynhcung-hien-ke-hoc-truc-tuyen-hieu-qua-176432.html.

[13] https://vovgiaothong.vn/day-va-hoc-truc-tuyen-cantrach-nhiem-cao-cua-ca-nha-truong-va-phu-huyn

Bài viết cùng số